Økonomiplan 2024 - 2027 og budsjett 2024

Handlingsplanen inneholder budsjett for det kommende året, økonomiplan for de påfølgende tre år samt målene kommunen skal arbeide mot i fireårsperioden. Budsjettet for det kommende året er bindende, økonomiplanen er retningsgivende. 

Fredag 27. oktober presenterte kommunedirektør Hans Reidar Ness sitt forslag til årsbudsjett for 2024, samt økonomi- og handlingsplanen for årene 2024-2027.

Viktige datoer:

  • Fredag 27. oktober 2023:
    Kommunedirektøren legger frem sitt forslag til økonomi- og handlingsplan.
  • Tirsdag 21. november 2023:
    Formannskapet behandler kommunedirektørens forslag til årsbudsjett for 2024, samt økonomi- og handlingsplanen for årene 2024-2027. Innstillingen til formannskapet skal ligge ute på høring i minst 14 dager før kommunestyret behandler den. 
  • Tirsdag 12. desember 2023:
    Kommunestyret vedtar årsbudsjett for 2024, samt økonomi- og handlingsplanen for årene 2024-2027.