Orkerød sykehjem

Orkerød Sykehjem ble åpnet i 2001 og har 78 langtidsplasser for beboere med langtkommet demenssykdom, og 10 korttid/utredning/avlastningsplasser for personer med demens.

Besøksadresse

Skogbrynet 51
1513Moss

Telefon:
69 91 20 00

På Orkerød sykehjem gir vi beboerne tjenester som legetilsyn, fysioterapi, frisør og fotpleie. Vi har også kulturansatte og musikkterapeut som er med på å gi beboerne et godt kulturelt tilbud med faste aktiviteter. Blant de faste aktivitetene finner man blant annet bingo, fellesstunder, sittedans og formiddagstrim. I tillegg samles "Orkerødkoret" annenhver mandag og arrangerer allsang. Trollskogen barnehage kommer annenhver fredag for sangstund, og Jeløy kirke kommer jevnlig og holder andakt. Orkerød's venner står for flere ulike arrangementer på sykehjemmet gjennom året, for eksempel pubkvelder og julebaking. 

Vi tilstreber å bli et kompetansesenter innenfor demens og jobber kontinuerlig med å forbedre oss på alle områder.

Vi har flere sykepleiere/vernepleiere og helsefagarbeidere med videreutdanning innenfor bl.a demens, akutt geriatri, palliasjon og sårbehandling. Vi jobber aktivt med kompetanseutvikling og alle våre faste ansatte deltar i "Demensomsorgens ABC" som gir nødvendig og oppdatert kunnskap om demens og miljøbehandling til alle yrkesgrupper. Opplæringen gjennomføres med fagdag og deretter jevnlige gruppemøter. Det hele avsluttes med at man mottar et kursbevis. Dette vil bidra til at de ansatte møter personer med demens med forståelse og respekt- samt sikre at de får nødvendig helsehjelp og oppfølging. 

Ta gjerne kontakt med oss dersom du lurer på noe eller har noen spørsmål.