Mat og service

 Vi leverer god, næringsrik mat til folk som har behov for hjelp til sitt daglige middagsmåltid. Det er uavhengig om du bor hjemme, har leilighet i en omsorgsbolig, eller bor på sykehjem i Moss kommune. Maten blir levert hjem på din adresse.

Tilbudet om middagsmåltider til hjemmeboende er til eldre mennesker med nedsatt funksjonsnivå som på grunn av sykdom, alder eller andre årsaker ikke er i stand til å ivareta sitt ernæringsbehov.

Da eldre mennesker er vår største kundegruppe satser vi på husmannskost og lett gjenkjennelig mat. Det er ikke nødvendig å søke om vedtak på denne tjenesten.  Du kan få matombringing hvis du ikke er i stand til å tilberede din egen middagsmat eller har ernæringsproblemer. Du kan ta direkte kontakt med kjøkkenet og bestille de måltidene du ønsker.