Kommunal gravferd i Moss

Ved et dødsfall hvor politiet, sykehuset eller en helseinstitusjon ikke finner noen som ønsker å ta ansvar for gravferden, vil Moss kommune sørge for at avdøde får en verdig begravelse. Vi starter da prosessen med å gjennomføre en kommunal gravferd, men pårørende kan gjerne ta kontakt hvis de allikevel ønsker å gjennomføre gravferden i privat regi.

Gravferd vil gjennomføres av Saga Begravelsesbyrå.

Kontaktinformasjon:

E-post: post@moss.kommune.no

Telefon: 69 24 80 00