Kommunal gravferd i Moss

Ved et dødsfall hvor politiet, sykehuset eller en helseinstitusjon ikke finner noen som ønsker å ta ansvar for gravferden, vil Moss kommune sørge for at avdøde får en verdig begravelse. Vi starter da prosessen med å gjennomføre en offentlig gravferd. Pårørende kan ta kontakt dersom de likevel skulle ønske å ta ansvar for å gjennomføre gravferden i privat regi. 

Offentlig gravferd i Moss kommune gjennomføres av Verd Begravelsesbyrå.

Kontaktinformasjon:

Kontaktskjema

Telefon: 69 25 20 31