Hjelpetilbud for deg som er utsatt for vold

Føler du deg trygg hjemme?

Er det jeg opplever "nok" til å få hjelp?

Hjelpetilbud i Mosseregionen

Er du utsatt for vold i nære relasjoner, bekymret for en venn eller kollega? 

nettsiden uten vold er de lokale hjelpetilbudene samlet på et sted. Her kan du finne tiltakskort, brosjyrer og undervisningsmateriell, planverk osv. for ansatte og andre som trenger tips og veiledning om hva man skal gjøre ved mistanke om vold.

Nettsiden er et samarbeid mellom krisesenter, helsestasjon, barnevern, politi, familievern mfl.