Moss kommune

Fastlege og andre legetjenester

Legetjenester gis gjennom kommunen, fastlegers privatpraksis og ved sykehus og andre spesialinstitusjoner.

Fastlegenes ferieliste 2022