Fastlege og andre legetjenester

Legetjenester gis av fastlegene, legevakten og andre kommunalt ansatte leger.