For fastleger og andre henvisere

Frisklivssentralen er en forebyggende helsetjeneste. Vi jobber med veiledning og støtte til endring av livsstil med hensikt å forebygge livsstilssykdommer.  Vårt tilbud er gruppe- og kursbasert og foregår på dagtid. Vi tilbyr ikke individuell samtaleoppfølging over tid. Tilbudet erstatter ikke diagnosespesifikk behandling.

Målgruppe og inklusjonskriterier: 
Personer: 

 • over 18 år og bo i Moss kommune
 • som har behov og ønske om livsstilsendring
 • som kan nyttiggjøre seg veiledning og oppfølging
 • som kan delta i gruppetilbud på dagtid

Tilbudet passer ikke for personer:
 

 • med stort behov for individuell  tilrettelegging og oppfølging
 • med alvorlige psykiske lidelser
 • med nedsatt kognitiv fungering
 • vanskeligheter med å nyttiggjøre seg veiledning og oppfølging i gruppe
  ​​​​​

Klikk på bildet for utskriftsversjon (PDF)

En ark man kan skrive ut og som man kan bruke til å søke om tjenestene/ tilbud ved Frisklivssentralen i Moss kommune. Tittelen på den er Frisklivsresept og det er følgende felter under og som skal fylles ut: dato, navn, fødsels- og personnummer, adresse, telefon, behov for tolk (og ev. hvilket språk). Neste del av bildet skal man krysse av for følgende tilbud: fysisk akltivitet og livstilsendring, kosthold, snus- og røykeslutt og søvn. Videre kan man skrive om det er spesielle hensyn ved trening/ relevante diagnoser, annet. På slutten skal man skrive hvem er henviser (navn, arbeidssted og telefon). Helt nederst er det logo for Frisklivssentralen og Byvåpen for Moss kommune. Adresse denne frisklivsresepten skal sendes til står nederst: Frisklivssentralen, avd. Spesialiserte team, Moss kommune. Pb 175, 1501 Moss. Tlf. 94019207. Nettadresse: moss.kommune.no/friskliv - Klikk for stort bildeFrisklivsresept

Hvordan henvise? 

Fastleger kan henvise via elektronisk meldingsutveksling, ved mottaker Frisklivssentralen, Moss kommune. 
Personalia på bruker og avsender kommer automatisk.

Vi ønsker følgende informasjon:  

Er det behov for tolk? Hvilket språk? 

Henvises til følgende: 

Fysisk aktivitet og livsstilsendring 

Kosthold 

Snus- og røykeslutt 

Søvn

Informasjon om spesielle hensyn ved trening/relevante diagnoser/annet 

Andre kan henvise via frisklivsresepten (klikk på bildet i artikkelen). Utfylt frisklivsresept sendes per post til:  
Frisklivssentralen, avd. spesialiserte team, Moss kommune, Pb 175, 1501 Moss

Hva koster det? 

Tilbudet Fysisk aktivitet og livsstilsendring er gratis.
Kursene innen kosthold, snus- og røykeslutt, søvn, hverdagsglede og bekymringsmestring har en kursavgift fra
kr 300 til 500,-