Jeg ønsker å søke om plass ved aktivitetssenter

Moss kommune har tilbud om aktivitet på dagtid for personer som er ferdig på videregående skole, og som har en utviklings- eller funksjonshemming av en slik karakter at de ikke kan delta i ordinært eller tilrettelagt arbeidstilbud. 

Tilbudet består av flere forskjellige aktiviteter og det tilrettelegges for at de som benytter seg av tilbudet skal få en aktiv og meningsfull hverdag.

Hvem kan søke:
Personer som etter videregående skole pga. utviklings- eller funksjonshemming ikke kan delta i ordinært eller tilrettelagt arbeid.

Søknad og saksbehandling:
Søknad om plass på aktivitetssentret behandles ved Helse og omsorgsforvaltning. Dersom noen søker på vegne av personen som skal motta tjenesten må fullmakt legges ved søknaden. Søknaden behandles fortløpende så raskt som mulig og det fattes enkeltvedtak om innvilgelse eller avslag på tjenesten.

Søk her