Aktivitetskontakt

Du kan få aktivitetskontakt hvis du trenger hjelp til å få en meningsfull fritid. Du må ha behov for hjelp og støtte til å delta i fritidsaktivitet. Du må ha vanskelig for å komme deg ut på egenhånd, og ha behov for hjelp til å delta i sosiale fellesskap.

Aktivitetskontakt er det som tidligere ble kalt støttekontakt.

Aktivitetskontakten skal  tilby sosialt fellesskap etter behov og ledsagelse til ulike fritidsaktiviteter. Fritidstilbudet skal baseres på den enkelte deltagers ønsker, behov og forutsetninger. Deltager skal ut fra sitt behov ha hjelp og støtte til samvær og aktiviteter over tid. Dette vil bidra til å øke deltagers evne til å utfolde seg, mestre ulike livssituasjoner og fremme troen på seg selv. Det vil si økt sosial kompetanse og utvidet nettverk.

Aktivitetskontakttjenesten er gratis.

Du får ikke dekket utgifter til aktiviteter eller transport.

Du kan ha rett til ledsagerbevis. Da får aktivitetskontakten din gratis eller rimeligere inngang mange steder.

Her kan du søke om helse- og omsorgstjenester. I søknaden kan du skrive hva som er viktig for deg i den situasjonen du er i. Du kan også skrive hva som er dine behov og hva du mestrer selv. Helse og omsorgsforvaltningen vil vurdere behovene dine, og i samarbeid med deg vil vi komme fram til riktig tjeneste.

Hvis du ønsker å bli eller kjenner noen som er interessert i å være aktivitetskontakt kan du lese mer om dette her :

Har du lyst til å bli aktivitetskontakt?