Prosjektet #Psykt bra mangfold

Fontenehuset sammen med flyktningtjenesten driver prosjektet #Psykt bra mangfold med tilskudd fra IMDI til kommunale integreringstiltak.

Fontenehuset Rygge (FHR) gjennomfører prosjektet, #Psykt bra mangfold, med mål om at flere innvandrere og nyankomne flyktninger skal oppleve styrket psykisk helse, er integrert gjennom eget og fontenehusets nettverk, øke arbeids- og studieinkludering og at Fontenehus benyttes nasjonalt som en supplerende arena i introduksjonsprogrammet.

Moss kommune er prosjekteier og Fontenehuset Rygge er prosjektleder.

Trykk på lenkene for å komme til materiell som er utviklet i prosjektet:

#Psykt bra mangfold (PDF, 3 MB)

Plakat (PDF, 180 kB)

Brosjyre FHR (PDF, 632 kB)

Buddy intervju (PDF, 115 kB)

Medlemsreise (PDF, 705 kB)

Tjenestepersonlighet#1 (PNG, 58 kB)

Tjenestepersonlighet#2 (PNG, 74 kB)

Inkludering#3 (PNG, 56 kB)