Moss kommune

Prosjektet #Psykt bra mangfold

Fontenehuset sammen med flyktningtjenesten driver prosjektet #Psykt bra mangfold med tilskudd fra IMDI til kommunale integreringstiltak.