Moss kommune + digitale fakturaer = sant!

  

Nå vil kommunen sende de fleste fakturaene digitalt og det er flere måter å gjøre det på. Og er det slik at du ikke kan ta det imot digitalt så vil du selvfølgelig få det tilsendt som papirfaktura i postkassen din, akkurat som før. Du trenger ikke å gjøre noe for at du skal motta fakturaene dine uansett om du bruker AvtaleGiro, eFaktura, Vipps eller ønsker å motta det i postkassen men vi tenker at det er viktig at du er klar over disse endringene. 

Digitalisering av fakturautsendelsen
AvtaleGiro
eFaktura
Faktura via Vipps
Faktura i Digipost / eBoks
Faktura som vedlegg i e-post
Faktura levert i postkassa

 

 

Digitalisering av fakturautsendelsen
Moss kommune jobber i disse dager med innføring av ny rutine for distribusjon av fakturaer for å øke graden av digital utsendelse. Dette for å lette arbeidet både for oss, og for dere som mottar fakturaer. Den nye formen for utsendelse resulterer også i en ny fakturablankett.

 

Den nye løsningen innebærer at alle faktura blir forsøkt sendt digitalt,  via AvtaleGiro, eFaktura, Vipps Regning, digital postkasse (Digipost eller eBoks) eller som vedlegg i en e-post. Hvis dette ikke er mulig blir fakturaen levert som papirfaktura i postkassen din. 

 

AvtaleGiro
Dersom du som kunde har AvtaleGiro, vil også belastningsoppgaven bli forsøkt distribuert digitalt. Den nye fakturablanketten vil ikke ha noe girodel til brevgiro. En god løsning for deg som ikke har nettbank eller andre digitale løsninger vil da være å opprette AvtaleGiro, så får du tilsendt belastningsoppgave i posten.

 

eFaktura
eFaktura er vår mest foretrukne distribusjonskanal, og vi vil anbefale alle våre kunder å opprette eFakturaavtale i banken. eFaktura sikrer at fakturaen kommer kjapt frem, samt at den er ferdig utfylt så du slipper å taste kontonummer, KID og beløp.  Det søkes etter aktiv e-faktura avtale til den personen som fakturaen er utstedt til. Dette uavhengig av hvem som betalte fakturaen i de gamle kommunene. Finnes det ikke en e-faktura avtale på dette personnr så søker den etter den kontoen fakturaen ble betalt på sist. Dette kan da være evnt ektefelle.  

 

Faktura via Vipps
Gjennom den nye løsningen har vi nå mulighet til å tilby Vipps eFaktura. Dette forutsetter at du benytter Vipps, og har aktivert Vipps eFaktura inne i appen.

 

Faktura i Digipost / eBoks
For å motta faktura på Digipost/eBoks fordrer det at du har opprettet en digital postkasse hos en av disse leverandørene. Dersom du allerede har avtale om eFaktura eller avtalegiro med kommunen vil disse være foretrukket foran Digital Postkasse.

 

Faktura som vedlegg i e-post
Ønsker du å få fakturaen tilsendt som et PDF-vedlegg til e-post, kan du kontakte oss for å få registrert din epostadresse i vårt system. Vi må presisere at dersom du har andre digitale kanaler som avtalegiro, eFaktura, Vippsfaktura eller Digital postkasse, vil disse bli foretrukket fremfor epost.

 

Faktura levert i postkassa
Dersom vi ikke får treff i noen digitale kanaler, vil fakturaen bli levert i postkassa på samme måte som tidligere, og den eneste forskjellen du vil merke, er at utseende på fakturaen er noe endret. Den nye blanketten har ikke girodel i bunnen, så om du ønsker å benytte brevgiro må du fylle ut en tom giroblankett. Tomme giroblanketter fås i banken, eller på rådhuset/servicetorget i kommunen. På kommunetorget kan du også få hjelp til utfylling av giro dersom dette er ønskelig.