Kan mine faste regninger bli automatisk betalt i banken?

Du kan opprette AvtaleGiro og eFaktura for automatisk betaling av faste regninger du får fra kommunen. Les mer i denne artikkelen om hvordan du kan opprette disse tjenestene i din bank.

AvtaleGiro er en tjeneste for automatisk betaling av faste regninger. Det vil si at banken sørger for at regningene betales direkte fra din konto på forfallsdato. En avtalegiro oppretter du enkelt i din egen nettbank, eller ved å kontakte banken og gi de fullmakt til å gjøre det for deg. En avtalegiro opprettes på hver enkelt tjeneste hos kommunen, dvs. at man må ha en avtale for f.eks. kommunale avgifter, og en annen avtale for barnehage.

Avtalene bør allerede ligge klare som et forslag i nettbanken, men sjekk at koden/KID stemmer overens med kode/KID på siste mottatte papirgiro. Koden forteller hvilket kundenummer og tjeneste avtalen gjelder. (De tre siste sifrene i koden kan variere, dette har ingen betydning for opprettelse av avtale). Hvis det ikke ligger et forslag klart, er det denne kode/KID som skal tastes manuelt.

Moss Kommune som leverandør har ingen tillatelse til å opprette avtalegiro for kunden, og dessverre da heller ingen mulighet til å hjelpe med å endre eller avslutte avtaler. Alt må gjøres i nettbank eller av banken etter fullmakt. Avtalen er mellom kunden og banken.
Les mer om avtalegiro på hjemmesiden til AvtaleGiro.

Med eFaktura får du regningene ferdig utfylt rett inn i nettbanken din. Du slipper å taste lange KID- og kontonummer når du skal betale regningen, det eneste du trenger å gjøre er å godkjenne betalingen.

En eFaktura oppretter du enkelt i din egen nettbank. Oppretter man en eFaktura avtale omfatter dette alle fakturaer som sendes fra Moss Kommune, uansett tjeneste. Avtalen bør allerede ligge klar som et forslag i nettbanken, men sjekk at koden stemmer overens med kode på siste mottatte papirgiro. Koden forteller hvilket kundenummer avtalen gjelder. Hvis det ikke ligger et forslag klart, er det denne kode som skal tastes manuelt.

Moss Kommune som leverandør har ingen tillatelse til å opprette en eFaktura for kunden, og dessverre da heller ingen mulighet til å hjelpe med å endre eller avslutte avtaler. Avtalen er mellom kunden og banken.
Les mer om eFaktura i denne artikkelen.