Varsling og kontakt i en krise

Kontakt ved bortfall av elektronisk kommunikasjon

Ved antatt langvarig bortfall av elektronisk kommunikasjon, kan innbyggere forholde seg til følgende:

  • De som vet hvor tjenesten de trenger å kontakte holder til, kan dra dit.
  • Alle andre kan henvende seg på rådhuset i Moss. Her skal du også henvende deg hvis du har akutt behov for kontakt med nødetatene, og ikke kan komme i kontakt med de selv.

Kommunen vil om mulig sende ut SMS-varsling og talemelding til alle innbyggere om hvordan de kan oppnå kontakt. Om ikke dette lar seg gjøre, settes det opp plakater med informasjon på sentrale steder i kommunen (butikker, kjøpesentre etc.).

Nasjonal varsling

Nødvarsel er en tjeneste fra norske myndigheter. Det betyr at hvis det oppstår en alvorlig situasjon med akutt fare for liv og helse der du er, så kan du få et nødvarsel til din mobiltelefon.

Les om nødvarsling fra myndighetene på nodvarsel.no.

Lokal varsling

I en krise som truer liv og helse vil kommunen sende ut tekstmelding og talemelding på telefonen til alle som har bostedsadresse i det relevante området. Meldingen sendes ut på norsk og engelsk. Følg instruksjonene som blir gitt i meldingen. Du kan ikke svare på meldingen.

Varslingsanleggene (tyfoner, flyalarm) brukes også til å varsle om akutt fare. Når alarmen går, kan du søke informasjon på NRK P1. På www.sikkerhverdag.no står det mer om hvordan du blir varslet ved en krise.

Selv om kommunen har rutiner og systemer for å varsle befolkningen er det likevel en fare for at ikke alle blir informert. Det er derfor viktig at du varsler videre til menneskene rundt deg.

Se om du er registrert med riktig informasjon

Du kan kontrollere og endre din oppføring på varslemeg.no. Velg så ”SJEKK DIN OPPFØRING”

Du kan registrere din telefon på en adresse der du ikke er folkeregistrert, dersom du for eksempel ønsker å få varsel ved hendelser som berører fritidseiendom, studentbolig eller lignende.

Merk at dersom telefonen din er registrert på arbeidsgiver, må du selv legge denne til på den folkeregistrerte adressen din for å få varsling på hendelser på hjemmeadressen.

Barn med mobiltelefon som er registrert på en voksenperson i husholdning vil motta SMS-varsling. Telefoner registrert på personer under 16 år vil ikke motta varsler.

Hemmelig nummer

Adressedatabasen fanger ikke opp personer med hemmelig nummer, hvilket betyr at de ikke mottar varsling med dagens system. Hvis du har hemmelig nummer og ønsker varsling, kan du registrere deg i databasen. Informasjonen din her holdes skjult for alle andre.

Varsles også bedrifter?

Adressedatabasen som blir benyttet under varsling inneholder også adresser og telefonnummere til bedrifter.

Vi opplever at det kan være vanskelig å nå de rette personene i en bedrift. Bedriften anbefales derfor å endre eller legge til mobilnummer og kontaktpersoner som skal varsles ved å logge seg inn på varslemeg.no

Merk at varsel til fasttelefoner skjer via automatisert telefonoppringing. Telefonnummer med automatisk svartjeneste eller tastevalg for viderekobling er derfor lite egnet som kontaktnummer for næringsvirksomhet. Dersom din bedrift er registrert med et slikt nummer, bør nummeret endres for å være sikker på at bedriften mottar eventuell varsling.

Varslingssystemet er ment som en sikkerhet for din bedrift, virksomhet eller institusjon. Hvis vi skal kunne nå dere på en rask og effektiv måte er vi avhengige av hjelp fra dere. Vi ber dere derfor om at riktig kontaktperson blir registrert her: varslemeg.no