Midlertidig bolig

NAV skal finne et midlertidig botilbud til deg i akutte situasjoner hvis du ikke klarer dette selv. Slike nødssituasjoner kan være ved brann, familie- eller samlivsbrudd eller hvis du har blitt kastet ut fra stedet du bodde.

NAV Moss
Kontaktsenter (gjelder også nødsituasjoner)
Tlf. 55 55 33 33 (åpningstider kl. 09.00 – 15.00)
Du kan også møte opp i publikumsmottaket kl. 10.00 til 14.00.
Besøksadresse: Kongens gate 34, 1530 Moss
Postadresse: NAV Moss, pb. 158, 1501 Moss

Du kan også søke om midlertidig bolig ved å benytte søknadsskjema: 
 økonomisk stønad (PDF, 158 kB) 

Et midlertidig botilbud skal hjelpe deg i en akutt situasjon. NAV kan gi deg råd og veiledning for å hjelpe deg til et varig botilbud.

Dersom du trenger hjelp til midlertidig botilbud bør du ta kontakt med NAV Moss på telefon eller ved å henvende deg på kontoret i åpningstiden.

Hvis du ikke har penger til å betale for den midlertidige boligen selv, kan du søke om økonomisk sosialhjelp.