Moss kommune

Økonomisk sosialhjelp

Økonomisk sosialhjelp er en midlertidig inntekt. Målet med stønaden er at du så raskt som mulig skal kunne klare deg selv fortrinnsvis gjennom arbeid

Før du kan få stønad må du vurdere alle andre muligheter til å forsørge deg selv. Dette kan i tillegg til arbeid være andre inntekter eller egne midler.

Hvor mye du kan få i stønad er avhengig av din familiesituasjon, antall personer som hører til husholdningen, bosituasjonen med mer. Stønaden vurderes etter sosialtjenestelovens §§ 18 og 19.