Økonomisk sosialhjelp

Økonomisk sosialhjelp er en midlertidig inntekt. Målet med stønaden er at du så raskt som mulig skal kunne klare deg selv fortrinnsvis gjennom arbeid. Før du kan få stønad må du vurdere alle andre muligheter til å forsørge deg selv. Dette kan i tillegg til arbeid være andre inntekter eller egne midler. Hvor mye du kan få i stønad er avhengig av din familiesituasjon, antall personer som hører til husholdningen, bosituasjonen med mer. Stønaden vurderes etter sosialtjenestelovens §§ 18 og 19.

Du kan søke om sosialhjelp på NAV-kontoret, eller digitalt.

Dersom du skal søke økonomisk sosialhjelp anbefaler vi deg å gjøre dette elektronisk på nav.no
Når du har søkt økonomisk sosialhjelp digitalt kan du også ettersende vedlegg og annen dokumentasjon via nav.no.

Hvis du ønsker å sende søknad via ordinær post, kan du laste ned søknadsskjema på nav.no
Du kan også hente skjemaet på NAV-kontoret i Moss.

Veiledende satser for økonomisk sosialhjelp i Moss kommune. (PDF, 132 kB)