Jeg har fått vedtak om at jeg er tildelt bolig - hva gjør jeg nå?

Når du har fått tildelt bolig skal du kontakte Moss Kommunale Eiendomsselskap KF for å avtale overtakelsesdato. Boligkontrakt skrives etter avtale, og husleie løper fra den datoen kontrakten er undertegnet, og nøkler er mottatt.

Alle som skal leie kommunal bolig må ha depositum eller kommunal garanti gjennom Boligsosialavdeling, tilsvarende tre måneders husleie. Trenger du hjelp til å betale depositum? Les mer om kommunal garanti i denne artikkelen.

Kontakt MKEiendom post@mkeiendom.no eller telefon 48 18 77 77 for avtale om kontrakt.

Mer relevant informasjon:

Hvordan søker jeg om en kommunal leilighet?