Moss kommune

Jeg har fått vedtak om at jeg er tildelt bolig - hva gjør jeg nå?