Moss kommune

Søke kommunal bolig

Dersom du har problemer med å ivareta dine interesser på boligmarkedet har du mulighet til å få leie nøktern og egnet kommunal bolig. Målgruppa omfatter deg som trenger hjelp til å skaffe seg bolig på grunn av økonomiske, helsemessige eller sosiale forhold.

Kommunal bolig kan tildeles til personer som ikke selv kan ivareta sine interesser på boligmarkedet . Målgruppen omfatter personer som trenger hjelp til å skaffe seg bolig på grunn av økonomiske, helsemessige eller sosial forhold. Ordningen skal bidra til at man kan få leie nøktern og egnet kommunal bolig. 

Her kan du søke:  Søknadsskjema kommunal bolig (PDF, 1017 kB)

Boligsosial avdeling
Postboks 175
1530 Moss
post@moss.kommune.no
Telefon: 
954 42 189,
488 95 397,

400 38 767