Søke kommunal bolig

Dersom du har problemer med å ivareta dine interesser på boligmarkedet har du mulighet til å få leie nøktern og egnet kommunal bolig. Målgruppa omfatter deg som trenger hjelp til å skaffe seg bolig på grunn av økonomiske, helsemessige eller sosiale forhold.

Boligsosial avdeling
Postboks 175
1530 Moss
Kontaktskjema 
Telefon: 
954 42 189
488 95 397

Kommunal bolig kan tildeles til personer som ikke selv kan ivareta sine interesser på boligmarkedet . Målgruppen omfatter personer som trenger hjelp til å skaffe seg bolig på grunn av økonomiske, helsemessige eller sosial forhold. Ordningen skal bidra til at man kan få leie nøktern og egnet kommunal bolig. 

Søknadsskjema kommunal bolig (PDF, 1017 kB)