Moss kommune

Housing First

Housing First i Moss er et aktivt oppsøkende tverrfaglig team som er sammensatt av personer med ulik erfaring. Housing First er en ikke vedtaksbasert tjeneste hvor bolig er i fokus. Hjelpen er frivillig, og varer så lenge det er behov.

Tverrfaglig team Housing First
housingfirst@moss.kommune.no 
Telefon: 960 96 242
960 96 243960 96 244960 96 245​​​​​​​

Interessesøknad  (PDF, 81 kB)

Hvem kan få hjelp i Housing First?

 •  Bostedsløse eller uegnet bolig
 •  Langvarige boligetableringsproblemer
 •  Rus og/eller psykisk lidelse

Housing First kan bidra med:

 • Hjelp til å finne bolig
 • Etablere og stabilisere i bolig
 • Veiledning og støtte til dagligdagse gjøremål
 • Samarbeid med øvrige instanser

Hvem kan henvende seg til Housing First?

 • Den enkelte som ønsker å delta
 • Pårørende
 • Fastlege
 • Institusjoner
 • Spesialisthelsetjenesten
 • NAV

Det utarbeides en avtale i samarbeid med deltakeren der personlige mål, blir utgangspunkt for samarbeidet. Oppfølgingen baserer seg på at HF støtter deltakeren til å nå personlige mål. Den enkelte deltaker må være villig til å ha kontakt med oppsøkende Housing First team minst 1 gang pr uke.