Avdeling pedagogisk veiledning og kvalitet

Avdeling pedagogisk veiledning og kvalitet (PVK) er et lavterskeltilbud til barnehagene i Moss. Avdelingen er tilknyttet enhet barnehage og holder til i Kirkegata 14 i Moss.

Pedagogisk veiledning og kvalitet - PVK, har et overordnet mandat om å bidra til en inkluderende praksis i barnehagene i Moss. Vårt mål er å bidra til at barn i barnehage har et godt og inkluderende leke- og læringsmiljø.

Artikkelliste

Pedagogisk veiledning og kvalitet
Moss kommune

Avdelingsleder:
E-post: anne.sorlie@moss.kommune.no
Telefon: 90529922

Postadresse:
Moss kommune 
v/ PVK
Postboks 175
1501 Moss

Hvem kan henvende seg?

I Moss kommune kan alle private og kommunale barnehager kontakt med oss ved behov.

Hva du kan få hjelp til

PVK kan tilby kompetanseutvikling, lederstøtte, kurs, veiledning for nyutdannede og veiledning knyttet til barnegrupper eller enkelt barn i barnehagene.

Samarbeidet knyttes til det allmennpedagogiske tilbudet i barnehagene. 

Hvordan vi kan samarbeide

Vi tilbyr råd- og veiledning hvor rådgivere fra oss arbeider sammen med personalet i barnehagen for å styrke læringsmiljøet i barnegrupper eller rundt enkeltbarn. Målet er å etablere tidlig og god hjelp slik at det ordinære barnehagetilbudet kan ivareta barn i et inkluderende og tilpasset miljø. Tilbudet baserer seg på at barnehagen / avdelingen henvender seg med ønske om "hjelp til selvhjelp" eller forbedringsarbeid. Vi kan gi råd og veiledning innenfor forskjellige områder som f. eks lek- og læringsmiljø, relasjoner, samspill, språk og språkstimulering. 

Dersom man ønsker hjelp rundt et enkelt-barn må barnehagen først innhente skriftlig samtykke fra foresatte. Samtykket er barnehagens ansvar, og det skal oppbevares i barnehagen. Barnehagen er eier av saken og har ansvar for å dokumentere arbeidet der det er hensiktsmessig. 

Hva med barn med særskilte behov?

PVK gjennomfører ikke utredninger av enkelt-barn. Dersom barnehage eller foresatte vurderer at et barn kan ha behov for spesialpedagogisk hjelp, må kommunens sakkyndige instans, PPT, involveres. Her finner du informasjon om PPT:

Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT) - Hovedportal (moss.kommune.no)

Slik tar du kontakt med oss i PVK

Barnehagens leder kan ta kontakt med veiledningsteamet gjennom det nettbaserte skjemaet (nedenfor) eller per e-post til anne.sorlie@moss.kommune.no. Det går også an å ta kontakt med oss per telefon. 

Digitalt skjema for henvendelse til barnehagens veiledningsteam.

Samtykke til samarbeid med PVK (PDF, 96 kB)

Kompetanseheving

I brosjyren her under kan du lese mer om vårt tilbud barnehageåret 2023-2024:

Brosjyre kompetansetilbud 2023-2024 (PDF, 4 MB)