Foreldrekurs og foreldreveiledning

Er du en pappa og/eller en mamma som synes foreldrerollen til tider er krevende? Ønsker du/dere å få hjelp og råd til å få et bedre samspill med barna? 

Alle familier kan oppleve å streve i perioder og da kan det være godt å snakke med noen som kan hjelpe deg å løse utfordringene.

Trykk på lenkene over, for å lese mer om de ulike tilbudene våre innenfor foreldrekurs og foreldreveiledning. Hvis du ikke er sikker på om noen av disse er tilbud som kan være riktig for deres familie så trykk på "Kontaktskjema barn under 12 år" nederst på siden, så vil Familieteam ta kontakt med deg. Du trenger ikke henvisning og tilbudet er gratis. 

Familieteamet i Moss kommune har et variert tilbud av veiledning tilpasset dine behov, og alderen til ditt/deres barn.

Kontaktskjema barn under 12 år

Trekke samtykker

E-post: familieteam@moss.kommune.no

Besøksadresse:
Kirkegata 14, 1530 Moss