Undersøkelse om leksefri skole

Resultatene fra den første av flere undersøkelser om leksefri skole er nå klar.

Kjersti E. Lien Holte fra Høgskolen i Østfold presenteres undersøkelsen sammen med enhetsleder for skole i Moss kommune, Grete Reitan. Line Wallenborg/Moss kommune

Fra skolestart i august 2022 har det ikke vært gitt pålagte lekser i mosseskolen, men elevene og foresatte har fått ukebrev/læringsbrev med informasjon om hva skoledagen inneholder og hva elevene lærer på skolen.

I forbindelse med innføring av leksefrie skoler har Moss kommune sagt ja til å delta i et følgeforskningsprosjekt med Høgskolen i Østfold som vi også samarbeider med om kompetanseheving. De foreløpige resultatene fra den første spørreundersøkelsen blant elever, lærere og foresatte har kommet.

 

Høgskolen i Østfold fikk 337 svar fra lærere (74 %), 1846 svar fra elever på 5-10 trinn (56 %) og 2753 svar fra foresatte.  

Resultatene fra undersøkelsen kan oppsummeres slik:

Fra lærernes ståsted:

Blant lærerne svarer 90,8 % at de benytter samarbeidslæring i undervisningen og 70,6 % svarer at de legger til rette for at elevene kan lære mens de er fysisk aktive

  • 47,5% av lærerne mener at leksefri skole innebærer for mye ansvar på seg og sine kolleger
  • 67,2 % av lærerne mener at leksefri skole må gis mer tid for å kunne endre pedagogikken som skal til

Fra elevenes perspektiv:

Blant elevene svarer 78,9 % at de er i bedre humør nå som skolen er leksefri og 59,7 % svarer at de er blitt flinkere på skolen når skolen er leksefri. Et flertall av elevene svarer at de jobber med skolearbeid hjemme, ofte eller av og til, selv om det er leksefri:

  • 70 % svarer at de leser hjemme
  • 58,6 % svarer at de gjør matteoppgaver hjemme
  • 55,8 % svarer at de jobber med prosjektarbeid hjemme

Foresattes svar:

Blant foresatte svarer 63,6 % at leksefri gir en bedre hverdag for sin famile.

  • 74,1 % svarer at de har tillit til at lærerne tilrettelegger opplæringen godt for sitt barn på skolen.
  • 62,4 % svarer at de opplever mindre skolestress for sitt barn uten lekser.

En vedvarende utfordring både med og uten lekser er å sørge for god informasjon til foresatte om elevenes skolehverdag og elevenes læring. På spørsmål til foresatte om de opplever å få god informasjon gjennom gjennom ukebrev/læringsbrev, svarer 65,4 % at de opplever å få dette.

Undersøkelsene og utviklingsarbeidet fortsetter

For Moss kommune gir resultatene så langt gode indikasjoner på effekter av endringsstrategier som alle mosseskolene har jobbet med under fagfornyelsen.

Undersøkelsen er planlagt gjennomført på nytt i april/mai 2024 og april/mai 2025 for å se på utviklingen underveis. Moss kommune benytter også nasjonale kvalitetsindikatorer som elevundersøkelsen, nasjonale prøver, eksamen og andre måleindikatorer for å følge utviklingen i mosseskolen.

Høgskolen i Østfold jobber med sammenstilling og analyse av resultater og disse vil presenteres i rapportform og artikkelform etter hvert. Moss kommune får tilgang til mer omfattende datamateriale når det er klart og skoleeier vil gjøre egne analyser og involvere skolene i analyser og videre arbeid.

Undersøkelsen presenteres for politikerne i Moss kommune i Utvalget for oppvekst og utdanning onsdag 12. juni klokken 15. 

Du kan se orienteringen ved å trykke på denne lenken.