Søk kommunal drifts- og aktivitetsstøtte til lag og foreninger! Frist 1. mai.

Mange barn som står samlet og holder på med ulike aktiviteter. - Klikk for stort bilde


Frivillige lag, foreninger og organisasjoner som driver kultur- og idrettsaktiviteter for barn og unge mellom 6 og 19 år i Moss kan nå søke tilskudd gjennom tilskuddsordningen "Drifts- og aktivitetsstøtte".

Det kan søkes om:

a) Driftstilskudd - tildeles basert på innsendt medlemsliste over medlemmer i alderen 6 til 19 år

b) Aktivitetstilskudd - her kan det søkes om dekning av kostnader til å leie lokaler, kostnader til utstyr og kurs og til andre prosjekter

c) Særskilt tilskudd for å fremme inkludering og deltakelse - det kan søkes støtte slik at foreningene kan hjelpe medlemmer som har utfordringer knyttet til å:
- betale medlemskontingenter
- kjøpe trenings-/deltakeravgifter
- kjøpe utstyr

Det kan søkes for enten en eller flere av disse tilskuddstypene. Det skal søkes via digitalt søknadsskjema og søknadsfristen er 1. mai.

Søknaden skal inneholde dokumentasjon og vedlegg som kreves i henhold til gjeldende retningslinjer (PDF, 99 kB). Ufullstendig søknader og søknader som fremmes etter søknadsfristen kan avslås uten ytterligere begrunnelse.

Moss kommune anbefaler alle frivillige lag og foreninger å innføre rutiner for innhenting av politiattest for frivillige og/eller ansatte som jobber med barn og unge.