Program for 17. mai 2024

Les hele 17. mai programmet i pdf (PDF, 5 MB)

Morgenen 17. mai

07.00-08.00 Saluttering fra Orkerød og Thorbjørnsrød skanse ved Moss Frivillige Saluttcompagnie

Musikk og flaggheisinger: 

 • Jeløy Musikkorps
  Går fra Bellevue og i nærområdet. 
  Flaggheising ved Jeløy Kirke.
 • Krapfoss Hornorkester
  Spiller i nærområdet på Refsnes. 
  Flaggheising ved Refsnes Gods.
 • Kambo Kor & Kamping
  Går fra Bellevue og nærområdet.
  Flaggheising ved Rosnes Bo og Servicesenter.
 • Larkollen Musikkorps
  Morgenrunde i nærområdet.
  Flaggheising på Larkollen skole.
 • Mossekråkene og Krapfoss Skolekorps 
  Går fra Nøkkeland skole og marsjerer i nærområdet.
  Flaggheising ved Nøkkeland skole.
 • Mossekråkene Veterankorps
  Går fra Verket skole og i nærområdet.
  Flaggheising på Verksløkka.
 • Moss Skolemusikkorps
  Går fra Melløs skole til Melløs bo- og servicesenter.
  Flaggheising ved Melløs bo- og servicesenter.
 • Moss og Omegn Janitsjar
  Går fra Hoppern til Kanalbrua hvor Mossesangen spilles.
 • RyggeMusikken
  Spiller i nærområdet på Rørskogen-Halmstad.
  Flaggheising på Bygdetunet ved Varna St. Georgs Gilde.
 • Rygge Musikkorps 
  Flaggheising på Ekholt Helse- og Omsorgssenter.
  Ryggespeidere heiser flagget.
 • 07.30 Kanalen
  17. mai-komitéen hilser roerne fra Moss Roklubb, 
  for deretter å marsjere med speiderne 
  og Moss og Omegn Janitsjar til flaggheising ved Rådhuset.
 • 07.55 Rådhuset
  Ordfører Simen Nord hyller dagen.
 • 08.00 Rådhuset
  Flaggheising ved Speiderne, ved Sjur Helland og Charlie Foyer.
  Tale for flagget ved George Jenseg. Flaggsangen synges.
 • 08.00 Saluttering fra Solhaug strand og Røeds strand 
  ved Larkollen flagg og saluttkompani 
 • 08.15 Kirkeparken – Bautaen for de falne
  Tale ved Områdesjef, Kaptein Stig Lande
  Bekransning av minnesteinen over de falne.
  Musikk av Tonje Gravningsmyhr. Æresvakter; Veteraner fra
  Internasjonale Operasjoner bosatt i Moss.
  Prosesjonen fortsetter til Moss kirkegård og publikum 
  inviteres til å delta. 
 • 08.30 Eskelund Omsorgsboliger
  Rygge Mannskor synger.
 • 08.30 Rygge Musikkorps
  Spiller på Dilling.
 • 08.45 Moss kirkegård
  Tale ved Sejer Alne Bolin, Mosseruss 2024.
  Bekransning av Eidsvollsmann Gregers Winther Wulfsbergs bauta.
  Tale ved Brigader Aage Longva.
  Bekransning av Flysersjant Sidney Maynards gravsted. 
  Blomsternedleggelse ved familiegravene 
  til Gregersen og Knutsen.
  Musikk av Tonje Gravningsmyhr. 
 • 09.00 Lilleputtog på Ekholt
  Fra Ekholt skole via Carlbergveien 
  til Ekholt Helse og Omsorgssenter.
 • 09.00 Jeløy kirke
  Festgudstjeneste ved prest Mia Ceilie Welten.
  Sang ved Moss Korforening.
  Ord for dagen ved Inger Wennersten.
  Organist Trond Egil Oftung.
 • 09.15 Storebro – Mossefossen 
  Bekransning av Kong Christian Fredriks statue. 
 • 09.30 Rygge Museum og Historielag 
  Åpner utstilling og cafè. 
 • 09.45 Kirkeparken – Paviljongen
  Moss Gamle Guttemusikkorps underholder.
 • 10.00 Eidsvollmannen Valentin Sibberns Grav
  Bekransning og tale ved Anette Lyche Brautaset.
  Sang ved Rygge Mannskor.
  Rygge Bygdekvinnelag danner flaggborg.
 • 10.15 Eskelund Omsorgsboliger 
  Larkollen Musikkorps spiller.
 • 10.30 Rygge Kirke
  Festgudstjeneste ved Tor Bjørn Andresen Osberg.
  Rygge Mannskor synger - Organist: Frank Nordensten.
 • 11.00 Barnetogene
 • Sentrumstoget samler seg for avmarsj og går følgende rute: 
  Rådhusgata - Dronningensgate - Torggata - Kongensgate-Vogtsgate til rundkjøringen – innfartsveien til Nesparken.
 • Ryggetoget samler seg for avmarsj og går fra 
  Halmstad skole til Bygdetunet.

Rekkefølge barnetogene

 

Etter barnetogene 17. mai

12.00 Nesparken – Festmøte for barnetog og fremmøtte

 • 17. mai komitéen ønsker velkommen v/ Alexander Leirstein.
 • Tale av Iver August Bergmann og Iman Yusuf Ahmed
 • 7. klasse på Melløs Skole.
 • Sang ved musikklinja på Kirkeparken Vgs.
 • Underholdning av Kaptein Rødskjegg og Sjørøverne.
 • Utdeling av «17. mai-blomsten.»
 • Arrangementet avsluttes med «Ja, vi elsker» - tre vers, ledsaget av korpsene.

 

12.00 Bygdetunet – Festmøte for barnetog og fremmøtte

 • 17. mai komitéen ønsker velkommen v/ Ole Martin Johansen.
 • Musikk av RyggeMusikken og Rygge Musikkorps.
 • Sang ved Rygge Mannskor.
 • Barnas tale v/ Amalie Hovden, Nora Hovden
 • og Viljar Arenås Kristoffersen, 7. klasse på Vang Skole
 • Tale v/ Rune Olsen
 • Arrangementet avsluttes med “Bygdesangen”.

 

 • 12.30 Melløsparken sykehjem
  Leikaringen danser.
 • 13.00 Peer Gynt Sykehjem
  Islandsmoen Mannskor synger.
 • 13.30 Skoggata bo- og servicesenter
  Glade Takter synger.
 • 13.30 Solitun Hjem for eldre
  Moss Damekor synger.
 • 13.30 Bilkortesje gjennom Larkollen
  Kjører fra Lensmann-svingen gjennom Larkollen, via Røeds til Losen.
  Frivillige motorentusiaster.
 • 14.00 Borgertog fra Joker til Larkollen skole
  Larkollen Musikkorps spiller.
 • 14.00 Bilkortesje
  Kortesjen i regi av 17. mai komitéen i samarbeid med American Car Owners Club Moss påmelding til acocmoss@gmail.com. Kortesjen starter på Mosseporten senter og kjører følgende rute:
  • Via Mosseporten-tunellen, ned Osloveien og opp forbi Moss Sykehus og Peer Gynt.
  • Ned til Vålerveien, følger denne og opp Øreveien til Ryggeveien.
  • Ryggeveien til rundkjøringen ved Storsenteret – ned til Øreåsen, snur i rundkjøringen der.
  • Videre følges Ryggeveien til Halmstad – snur i rundkjøringen ved Idun.
  • Følger Ryggeveien, inn mot Rygge Kirke videre til Dilling og til Ekholt Helse og Omsorgssenter.
  • Dyreveien til Melløs bo og servicesenter, ned Høyenhaldgata, over Rådhusbrua og til Refsnes.
  • Fra Refsnes inn Th. Kittelsens gate, forbi Jeløy kurbad og til Strandpromenaden.
  • Derfra via Sjøbadet opp Fjordveien til Melløs Stadion– hvor kortesjen oppløses.
    
 • 14.30 Melløsparken Omsorgsbolig
  Mannskoret MAS synger.
 • 15.00 Rosnes bo- og behandlingssenter
  Metodistkirkens sangkor synger.
 • 15.00 Moss kirke
  Festgudstjeneste ved sogneprest Anders Leknes
  Solosang ved Hannah Hunslund.
  Kantor Kjetil Ertresvåg - Organist Kjetil Ertresvåg.
 • 15.00 Elveplassen ved Verket
  Krapfoss Hornorkester underholder.
 •  Båtkortesjen er dessverre avlyst
 • 16.15 Kirkeparken – Paviljongen
  Moss og Omegn Janitsjar underholder.
 • 17.00 Festmøte i Kirkeparken
  • Tale for Kongen ved Tom Henry Knutsen
  • «Kongesangen» synges.
  • Tale for byen ved Mette-Gro Karlsen.
  • «Mossesangen» synges tre vers.
  • Tale for dagen ved Grete Haaland.
  • «Ja vi elsker» synges, tre vers.
  • Sangene ledsages av Moss og Omegn Janitsjar.

18.00 Russetoget

Starter ved Storgata 23 og går bort til Gudesgate hvor toget oppløses. Bussene står utstilt på plassen ved Gudesgate.

Andre arrangementer i byen

En rekke skoler og institusjoner har egne arrangementer.

Ta kontakt med den enkelte skole/institusjon for nærmere informasjon.

På Bygdetunet i Rygge

Rygge HK har salgsboder på Bygdetunet.

På lekeplassen utenfor Moss kirke:

American Car Owners Club Moss viser frem flotte biler.

Kom innom for en bilprat da vel… American Car Owners Club Moss er en gjeng ivrige entusiaster i bilmiljøet, med amerikanske biler i fokus. Det er mye erfaring og kompetanse blant klubbens medlemmer, og de deler gjerne erfaringer med andre. De baserer seg helt på medlemmenes innsats og har jevnlig treff og sosiale sammenkomster. Du finner dem på FB på Moss amcarklubb.

På lekeplassen og rundt Moss kirke vil det være matvogner til glede for alle som besøker sentrum på Nasjonaldagen.

Stengte veier og endrede kjøremønster

Med hjemmel i vegtrafikklovens § 9 har politimesteren i Østfold besluttet følgende trafikkregulerende endringer i Moss sentrum 17. mai 2024:

 1. Rådhusbroen blir delvis stengt for trafikk østover fra kl. 10.00, og stengt for trafikk i begge retninger fra ca. kl. 10.30 fram til barnetoget har startet.
 2. Kanalbrua, Fjordveien, Klostergata, Abelsgate og Innfartsveien er stengt fra kl. 10.00.
 3. Kongens gate mellom Vogts gate og Torggata, blir stengt fra kl. 10.00 til barnetoget har passert.
 4. Eldre og funksjonshemmede i biler kan - i den utstrekning det er plass - parkere på Innfartsveien. Veien er stengt fra kl. 10.00.
 5.  I forbindelse med arrangementer ved Konvensjonsgården, Kirkeparken og russetoget mm. vil deler av sentrum bli avsperret mellom kl. 13.00 og kl. 18.30.
 6. Det vil bli innført ”Stans forbudt” helt eller delvis i følgende gater fra natt til 17. mai fram til ca. kl. 18.30: Rådhusgata, Dronningens gate, Kirkegata, Kongensgate, Skoggata, Torggata, Storgata og Jernbanegata. Vennligst følg de anvisninger som blir gitt av politiet. Øst politidistrikt