Nytt aktivitetssenter midt i Moss sentrum

Skoggata åpnet sine flotte og sentrumsnære lokaler for et nytt aktivitetssenter for den eldre garde 4 februar 2020. Her holder vi kroppen og toppen i form og det er hyggelig å skravle med folk. Foreløpig er dette tilbudet to ganger i uka og det jobbes med å utforme tjenesten videre. 

Aktivitetene tilpasses deltakernes behov og interesser. Alle får tilbud om skyss til senteret og hjem igjen.

Ved Skoggata aktivitetssenteret blir det servert en god frokost og middag, noe deltakere setter stor pris på!

 

Fysisk aktivitet er viktig for alle og det er like viktig med sosialt samvær. Det blir tilrettelagt for at du skal trives og få opplevelser i hverdagen sammen med andre.

 

Denne uken er trim, turer ut, bingo, håndarbeid, quiz, lesing av aviser og sosialt samvær.

Det blir mer og mer aktivitet i lokalene til Skoggata omsorgsboliger. Åpen barnehage er der tre dager i uken og flere frivillige organisasjoner har jevnlig aktivitetstilbud på dag og kveldstid. 

«Vi snakker med deltakere om hvilke aktiviteter og ukeplaner vi skal ha på aktivitetssenteret i tiden framover. Drømmen vår er å få til et enda større samarbeid med frivillige, skoler og barnehager slik at vi kan få til generasjonsmøter og enda flere spennende aktiviteter og tilbud."
Hanne Mørk, leder for avdeling aktivitetssenter

Eldre som bor hjemme og har behov for å komme i aktivitet og møte andre, kan fylle ut dette søknadsskjemaet (PDF, 137 kB)

Video fra Skoggata aktivitetssenter. 
*Video inneholder kun musikk i bakgrunn og ingen tale.