Lekkasje fra varmeanlegg ved Nøkkeland skole

Cirka klokken 09.10 fredag 9. februar 2024 ble MKEiendom varslet om sterk spritlukt fra teknisk rom på Nøkkeland skole. Varslingen kom fra et eksternt firma som var på jobb for MKE på skolen. 

MKEiendom varslet brannvesenet og rykket ut til skolen. Brannvesenet og MKEiendom ankom samtidig. 

Det ble raskt avdekket lekkasje av et spritbasert kjølemiddel som brukes i varmepumpesystemet ved Nøkkeland skole. Når kjølemiddelet fordamper er denne svært brannfarlig.

MKEiendom iverksatte umiddelbart evakuering av elever og ansatte til idrettshallen som ligger i nabobygget. Skolen varslet foresatte om hva som skjedde. Brannvesenet kontrollerte metningsverdien i rommet, og konkluderte med at metningen ikke var på et nivå som kunne utgjøre noen risiko.

Nødvendige tiltak for å ventilere det tekniske rommet ble iverksatt for å eliminere risikoen. Etter at situasjonen ble stabilisert, kunne elever og ansatte returnere til skolebygget cirka klokken 10.00. Underetasjen er fortsatt avstengt mens opprydningen pågår. 

MKEiendom kommer nå til å undersøke hva som har skjedd, og eventuelt sette inn forebyggende tiltak.

Henvendelser fra pressen bes sendt til web@moss.kommune.no eller på telefon 969 47 837 (ikke sms)