Moss kommune

Gubbeskogen FUS barnehage sertifisert som helsefremmende barnehage

Gubbeskogen FUS barnehage   Mandag den 10. februar ble Gubbeskogen FUS barnehage sertifisert som helsefremmende barnehage. 

Barnehagen har feiret at de er blitt sertifisert som en helsefremmende barnehage. Ordfører Hanne Tollerud overrakte beviset, og hun fikk også gleden av å være med på fellessamling i kjent Gubbeskogen-stil. Tilstede var også Trude Larsen Vold (rådgiver folkehelse) og Stine Marie Svartdahl (rådgiver barnehagemyndighet).
Barnehagen takker Personalpartner, som i anledning dagen, leverte nydelige fruktfat.


"Helsefremmende barnehage
Med helsefremmende barnehager forstår Østfoldhelsa barnehager som styrker barnas og personalets fysiske og psykiske helse, gjennom å ha fokus på det sosiale og fysiske miljøet, innholdet og arbeidet i barnehagen, samt å ha systematisk forankring av det forebyggende og helsefremmende arbeidet."

Vi gratulerer!