Feiing av gatene i Moss

Vi er nå i gang med feiing av de kommunale veiene etter vinteren. 

Vi startet i bussruten (markert med blå strek på kartet) og i sentrum, som tilhører rode B1. Her feies veiene, fortauene, parkeringsplasser, torg og lignende. Denne uken fortsetter vi med feiing på skoler og institusjoner, og til slutt er det boliggatene sin tur. Skoler, barnehager, parkeringsplasser og institusjoner og helsehus prioriterer vi å få ferdige til 17. mai. 

Noen steder må vi utføre feiing om natten på grunn av parkerte biler og andre hindringer, men hoveddelen av feiingen vil foregå på dagtid.