Brukerundersøkelse for byggesak 2024

Vi sender i disse dager ut invitasjon til å delta i årets brukerundersøkelse for byggesak. 
Invitasjonen går til dere som har fått ferdig behandlet søknaden deres hos i oss i løpet av 2024. 
Dere kan delta i undersøkelsen til og med 14.10.2024

  • Dere som allerede har fått behandlet søknaden deres, vil få lenke til invitasjonen i et eget brev fra oss. 
  • Dere som vil få ferdig behandlet søknadene deres hos oss frem til og med 1.10.2024, vil få en lenke til brukerundersøkelsen i vedtaksbrevet dere får fra oss når saken er ferdig behandlet hos oss.


Dere kan delta i undersøkelsen til og med 14.10.2024, da lukker vi undersøkelsen for videre besvarelser.

Funnene fra brukerundersøkelsen fra deres besvarelser vil gi oss verdifull informasjon, og vi vil bruke dette i vårt videre forbedringsarbeid. Målet er å stadig forbedre våre tjenester knyttet til byggesøknader. 

Besvarelsene deres er anonyme og ingen enkeltbesvarelser vil bli publisert internt i kommunen eller bli offentliggjort. Funnene i undersøkelsen vil bli satt sammen i en rapport, som kan offentliggjøres.

Vi takker på forhånd de som tar seg tid til å besvare undersøkelsen.