Moss kommune

Trenger du tilgang til politiske saker og postliste før 2020?

Av ulike tekniske årsaker er det kun deler av de historiske sakene som ligger på vår nettside.

For Moss kommune som ble etablert 1.1.2020 gjelder følgende:
På nettsiden vår kan du søke i den offentlige postlisten fra 1.1.2020 og lese inngående og utgående dokumenter i fulltekst 365 dager tilbake i tid. Dette forutsetter at dokumentene ikke er unntatt offentlighet. Dokumenter som er eldre enn 365 dager må du be om innsyn i hvis du ønsker det.

Her finner du postliste og møtesaker i dagens driftsløsning:
Postlister (fra 1. januar 2020) og møteplan og politiske saker (fra 1. januar 2020)

For tidligere Moss kommune til 31.12.2019 gjelder følgende:
Du kan søke i politiske møtesaker fra 2006-2015 og 2016-2019

For tidligere Rygge kommune til 31.12.2019 gjelder følgende:
Verken postliste eller politiske møtesaker er tilgjengelig på våre nettsider.


Ønsker du innsyn i en bestemt sak eller dokument før 2020 så kan du sende en henvendelse til Dokumentforvaltning. I henvendelsen oppgir du hvilken sak eller dokument du ønsker innsyn i. Vær oppmerksom på at deler av materialet er taushetsbelagt etter Offentleglova.

Du kan komme i kontakt med oss på følgende måte: