Trenger du tilgang til politiske saker og postliste før 2020?

Av ulike tekniske årsaker er det kun deler av de historiske sakene som ligger på vår nettside. 

For Moss kommune som ble etablert 1.1.2020 gjelder følgende:
På nettsiden vår kan du søke i den offentlige postlisten fra 1.1.2020 og lese inngående og utgående dokumenter i fulltekst 365 dager tilbake i tid. Dette forutsetter at dokumentene ikke er unntatt offentlighet. Dokumenter som er eldre enn 365 dager må du be om innsyn i hvis du ønsker det.

Her finner du postliste og møtesaker i dagens driftsløsning:
Postlister (fra 1. januar 2020) og møteplan og politiske saker (fra 1. januar 2020)

For tidligere Moss kommune til 31.12.2019 gjelder følgende:
Du kan søke i politiske møtesaker fra 2006-2015 og 2016-2019. Saksarkivet for øvrig for disse periodene er ikke publisert på nett. Ønsker du innsyn i dette arkivet kan du ta kontakt med Dokumentforvaltning. Du finner vår kontaktinformasjon nederst i denne artikkelen.

For tidligere Rygge kommune til 31.12.2019 gjelder følgende:
Du kan søke i saksarkivet for 2002-2015. Dette er ikke et fullelektronisk arkiv og her må du be om innsyn for å kunne lese dokumentene. 

Du kan søke i saksarkivet for 2015-2019. Dette er et fullelektronisk arkiv og her vil du finne dokumenter publisert i fulltekst. Dokumenter som er unntatt offentlig vil du ikke kunne lese her. 

Du kan komme i kontakt med oss på følgende måte: