Moss kommune

Skolen vil fra nå av teste flest mulig elever for koronavirus hver uke. Målet med testingen er at elever skal kunne være mest mulig til stede på skolen. Hvis vi tester mange, kan vi oppdage smitte tidlig og kan sette inn tiltak for å stanse et større utbrudd av covid-19 (koronavirus).

Kjære russ! Vi setter stor pris på den kjempeinnsatsen som dere gjør for å hindre korona-smitte, og vi vet at det ikke er enkelt å være russ midt i en pandemi. Her er en oversikt over råd og regler som gjelder i Moss fra og med 26. april og til og med 9.mai.