Informasjon om massetesting på de videregående skolene i Moss

Adobe Stock Skolen vil fra nå av teste flest mulig elever for koronavirus hver uke. Målet med testingen er at elever skal kunne være mest mulig til stede på skolen. Hvis vi tester mange, kan vi oppdage smitte tidlig og kan sette inn tiltak for å stanse et større utbrudd av covid-19 (koronavirus).

Praktisk informasjon

Det er frivillig å bli testet, og du bestemmer selv om du vil delta eller ikke. 
Vi kommer til å tilby test én gang i uken, Testingen vil foregå i klasserommet. Koronavertene vil veilede deg i hvordan du tar testen. Prøven tar du selv fra nesen, og du vil få opplæring i dette. Testingen vil ikke være smertefull.
Resultatene fra testen er klare 15–20 minutter etter at prøven er tatt. 
Hvis testingen viser at ingen i klassen er smittet (bare negative tester) får klassen ingen melding.
Hvis testingen viser at én eller flere i kohorten/klassen er smittet (én eller flere positive tester), vil det bli delt ut munnbind og de som ble testet samtidig sendes hjem. For elever under 16 år vil foreldre/foresatte bli kontaktet. 
Dersom hurtigtesten din er positiv må du i isolasjon. Du blir da kontaktet av skolen og får beskjed om hva du skal gjøre videre. Dersom du skal i karantene får du beskjed om dette fra skolen.
Det må også tas en ny prøve av deg som blir sendt til et laboratorium for analyse. Dette for å sjekke om resultatet fra hurtigtesten er riktig. 
Dersom du tester positivt vil det være bare du og eventuelt dine foreldre/foresatte som får beskjed om dette. Skolen har taushetsplikt.
Selv om du tester deg jevnlig er det viktig at du fortsatt følger smittevernrådene som gjelder for alle. 

Bakgrunn for massetesting

Tiltak som er satt i verk gjennom det siste året har ført til at barn og unge i perioder har mistet sosiale møteplasser, spesielt når skoler har blitt stengt. 
Regjeringen, helsemyndighetene, kommunene og skolene er enige om at dette er vanskelig for dere som er unge. Samtidig får elevene bedre opplæring når skolen kan være åpen.
Derfor prøver vi å finne metoder som gjør at skolene kan være åpne, selv om det er mye smitte i samfunnet rundt skolen. 
Ved å teste elever og ansatte jevnlig kan vi også redusere risikoen for spredning av viruset. 

Mer informasjon

Mer informasjon om koronavirus finner du på hjemmesiden til Helsenorge og på vår temaside om korona
"Er det forskjell på hurtigtester og vanlige tester man tar på teststasjonen? Gjør det vondt? Hvordan tar jeg hurtigtesten selv? Hva skjer hvis testen er positiv?", russepresident Birk har mange spørsmål. Heldigvis er det hjelp å få! Og det ble ikke uten bloopers - heeeelt på slutten!

Tusen takk til alle elever og ansatte på Kirkeparken videregående skole, Malakoff videregående skole, Moss, Moss videregående steinerskole, testsenteret i Moss, koronaverter og alle andre som har bidratt til at vi kan starte med massetestingen av elever på videregående skoler i Moss fra mandag 10. mai.