Moss kommune

Et løft for sentrum og badebyen Moss!

- Dette gleder jeg meg skikkelig til! For meg som elsker å bade og jobber i sentrum, så garanterer jeg at jeg kommer til å snike meg til en dukkert i lunsjen innimellom!

Ordfører Hanne Tollerud har akkurat sett tegningen for det nye toalett- og serviceanlegget med dusj i Fleischerparken i Moss sentrum. Allerede står det et flunka nytt stupetårn der, og når koronaen tillater det vil også badsuten åpne for publikum. Når det nå også blir mulighet for både dusjing og do-besøk er det ingenting som kommer til å stoppe ordføreren til å ta et bad på roligere dager.

- Hadde man bare fått seg en matbit der også, så hadde det vært komplett, ler Tollerud.

Og det er slett ikke umulig at det også blir mulighet for en matbit. Kommunen ser nærmere på plass for en såkalt Foodtruck – en portabel takeaway-vogn som kan stå klar til sommeren 2021. 

Dermed ligger alt til rette for at du skal kunne få nærmest alle behov dekket – dersom behovene dine består av en dukkert i Mossesundet, en dusj og en rask lunsj.

Det er håp om at toalett og dusj-anlegget skal være helt ferdig på sensommeren, men endelig dato er ikke satt. Mosseundet, stupetårnet og badetrappa er dog klar allerede nå.

 

Mer om toalett- og servicebygget

Det har vært et sterkt ønske og krav fra flere som bor i området at det bygges et toalettanlegg i Fleischerparken. Det har derfor vært en forutsetning inkludert i mulighetsstudien helt fra starten, og det blir nå realisert. 

Rintala Eggertsson Arkitekter har på oppdrag fra Moss kommune tegnet et tiltalende og funksjonelt toalett-/servicebygg. De vil nå varsle naboer og sende det inn til ordinær byggesaksbehandling i Moss kommune. Bygget er tegnet i samme stil som stupetårn og badehus for å ivareta et helhetlig estetisk uttrykk. Det eksisterende pumpehuset integreres i det nye bygget. Det blir også bygget toaletter, omkledningsrom, dusjrom (inn- og utvendig) samt oppbevaringsrom for utstyr. Anlegget er planlagt med universell utforming.

 

Hva er gjort i Fleischerparken og langs bryggepromenaden?

 • Moss kommune har de siste to årene jobbet med planer og tiltak for å rehabilitere og utvikle Bryggepromenaden og Fleischerparken i Moss sentrum. 
 • På oppdrag fra Byliv Moss laget landskapsarkitekt Jon Berg en mulighetsstudie i 2019. Den innholder både nye ideer til utvikling av området og sier noe om hvilket potensiale området her.  Denne mulighetsstudien ligger til grunn for arbeidene som nå gjøres.  Selve mulighetsstudien  er utarbeidet gjennom en bred medvirkningsprosess og i tett dialog med boligsameiene. Les mulighetsstudien her (PDF, 3 MB)
 • I løpet av jubiluemsåret 2020 fikk Moss kommune flere gaver. En av gavene er stupetårnet og badstuen som nå er oppført i Fleischerparken. Gaven ble gitt kommunen av Sparebankstiftelsen DNB, og  stupetårnet og badehuset er tegnet av Rintala Eggertsson Arkitekter. Det er i tillegg satt opp et aktivitetsanlegg i Fleischerparken – også det en jubileumsgave som er gitt av Moss Idrettsdråd. 

  Badeanlegget på Fleischerparken får internasjonal oppmerksomhet - les mer om det i det tyske arkitekturtidsskriftet Topos: FLYT: BA­THING IN­STAL­LA­TI­ON FOR FLEI­SCHER PARK
   
 • Moss kommune har oppgradert belysningen langs brygga og etablert plattinger og plantebed langs blokkene. 

Hvordan følger Moss kommune bryggpromenden og Fleishcerbrygge opp i 2021?

 • Oppføringen av toalett- og servicebygget blir igangsatt så snart byggetillatelse og entreprenør er på plass. Vi tør ikke å love en eksakt dato for når bygget står klar til bruk, men vil bli gjennomført så snart som mulig i 2021.
 • I løpet av våren 2021 skal Moss kommune montere benker og avfallsbeholdere på plattingene langs blokkene og i møbleringsstripa langs brygga. I tillegg skal vi plante stauder i plantefeltene så snart forholdene tillater det. 
 • Når toalettbygget er ferdig vil et settes opp et sykkelstativ.
 • Moss kommune ser nærmere på hvordan en “Foodtruck” med enkel servering kan komme på plass mellom servicebygget og stupetårnet . Dette håper vi er ferdig og klar til å tas i bruk  til sommeren 2021. 
 • Kommune utreder muligheten for å slippe inn vann i et plaskebasseng i parken slik det er vist i mulighetsstudien Hvordan det skal gjennomføres blir avgjort når vi vet mer om muligheter og kostnader.
 • Åpning av badehuset med badstu er utsatt inntil videre på grunn av koronarestriksjonene. 

Se bilder fra stupetårnet og badstuen

Vi minner om at badstuen ikke er åpnet på grunn av koronarestriksjoner. Bildene du ser fra badstubygget er tatt for å illustrere.