Jobber for et varmere og mer mangfoldig Moss!

… og ingen sak er for stor og ingen sak er for liten for de åtte medlemmene i flerkulturelt råd.     

Barham Azadi og resten av gjengen i Flerkulturelt råd

Det lukter en blanding av kaffe og maling i Formannskapssalen på rådhuset i Moss. Klokken nærmer seg tre en onsdag ettermiddag i mars. I gangen hører man stemmer som nærmer seg, stemmer som er tydelig glade.

 

Gjennom vinduene skinner sola på de nymalte veggene, og stolene rund bordet fylles opp. Alle kjenner på hvor godt det er å møtes fysisk, ikke bare gjennom en skjerm.

 

En blid gjeng på jobb for Mangfoldige Moss. Bak fra venstre: Grzegorz Cygan, Ubah Korane, Toril Brekke og Perhat Abdurishit. Foran fra venstre: Charifeh Tarboush, Barham Azadi, Steinar Sigve Hage og Ksenia Jarbro.

Syv ganger i året møtes de. De er alle mossinger, men med bakgrunn fra hele verden. Med aner fra Kurdistan, Somalia, Russland, Syria, Polen, Øst-Turkestan – og en med samisk/kvensk bakgrunn. Sammen utgjør de det som heter «Flerkulturelt råd» i Moss kommune.

 

Skal representere alle mossingene

- Vi jobber egentlig med alt som har noe med det flerkulturelle Moss å gjøre – og det er ganske mye, smiler rådsleder Barham Azadi. Han er SV-politiker og en av tre med politisk bakgrunn i rådet. Resten av gjengen er helt vanlige innbyggere i Moss.

- Det er litt av poenget – at vi skal representere mossingene. Alle mossingene, sier Azadi.

I fjor jobbet de med en rekke saker, alt fra klimaplanen, «Leve hele livet», fastlegeordningen, pårørendestrategi, miljøvaktmester - og økonomiplanen. I tillegg har rådet tatt initiativ i egne saker som gjelder den flerkulturelle befolkningen.

Og det er nettopp sånn rådet skal jobbe. De skal jobbe bredt med mange fagfelt. Mandatet deres sier at de skal «ivareta interesser og synspunkter til den flerkulturelle befolkningen i Moss.»

- Skal være mer enn et slagord

 

Rådet i dyp konsentrasjon om viktige saker for det flerkulturelle Moss.

 - Så dere skal være en samlet stemme fra det flerkulturelle Moss?

 

- Ja, på en måte. Vi er vel et slags talerør begge veier – både til og fra mossinger med flerkulturell bakgrunn, og kommunen.

Rådslederen forteller videre at det han synes det er supert at kommunen ser behovet for et slikt råd og hvilken ressurs de kan være inn mot egne foreninger – og motsatt.

Formannskapssalen ligger vegg i vegg med ordførerkontoret, og det kan hende ordføreren hørte at kommunen får skryt, for hun stikker hodet inn døren og blir raskt ønsket velkommen inn.

- Men det jo vi som skal takke dere, sier Hanne Tollerud. Vi sier jo «Mangfoldige Moss», og det skal jo ikke bare være et slagord! Vi skal og vil være inkluderende, vi skal spille på lag, så at vi har dette rådet er helt avgjørende, slår ordføreren fast.

 Medlemmene i rådet skal altså representere og ivareta behovene til den flerkulturelle befolkningen i kommunen. Gjennom koronapandemien ble det ekstra viktig.

- Vi jobba masse med å spre riktig korona-informasjon på flere språk til alle som bor i Moss, forteller lederen.

- Også fikk vi spredt info om at kommunen lette etter folk som kunne jobbe for eksempel på testsenteret, skyter en av rådsmedlemmene inn.

Trenger innspill fra flere

 

Ordfører Hanne Tollerud kom innom for å skryte av gjengen i rådet.

Selv om rådet får en del saker «i fanget», og også selv tar initiativ til å løfte saker, så ønsker de innspill fra med-mossinger hjertelig velkommen.

 

- Ta gjerne kontakt med oss! Om du savner en fritidsaktivitet, om det noe som ikke er godt nok tilrettelagt, eller om det noe du skulle ønske ble gjort på en annen måte – hør fra deg, så vurderer vi alt som kommer inn, oppfordrer Barham Azadi til slutt.

- Så folk kan ta tak i dere hvis dere møter dere i byen eller på et kjøpesenter?

- Ja, gjerne det, sier rådet enstemmig, men det blir lagt til at det også er mulig å kontakte dem via nettsidene til Moss kommune.

Her kan du se møteplanen for rådet og kontaktinformasjon til rådsmedlemmene:
Møteplan 2022 og kontaktinfo

Her kan du lese det formelle rundt flerkulturelt råd:
Saksbehandlingsreglement for flerkulturelt råd i Moss kommune