Moss kommune

Fortsatt behov for boliger til ukrainske flyktninger

Moss kommune har påtatt seg å bosette 225 personer som har flyktet fra krigen i Ukraina.

Selv om vi har kommet langt med bosettingen, så er det fortsatt behov for utleieboliger. Også fordi det fortsatt ankommer nye flyktninger til landet. Har du du en egnet utleiebolig, håper vi du vil registrere boligen i skjemaet nedenfor.

Følg med på Regjeringen sin nettside, her ligger siste nytt om situasjonen i Ukraina. Moss kommune følger råd og føringer fra nasjonale myndigheter.

Behov for boliger

Registrer deg dersom du har en utleiebolig for flyktninger fra Ukraina

Vi ønsker kontakt med deg som har en leilighet som kan leies ut for å bosette ukrainske flyktninger. Det er visse krav som må oppfylles (disse finner du i skjemaet) og vi kommer til å foreta en inspeksjon av boligen før bosetting. Vi har per nå ikke behov for rom i private hjem og lignende. Rammen for husleie er i forhold til NAV sine satser og følger boligens egnethet og størrelse.

Registrer deg i skjemaet, så tar vi kontakt med deg ved behov. Ved spørsmål, kontakt kommunetorget på tlf. 69 24 80 00 eller send e-post til post@moss.kommune.no.

Kommunen bosetter flyktningene etter hvert som de har fått tildelt Moss kommune som sin bosettingskommune, så det vil fortsette å være behov for boliger. 

Til deg som har meldt inn bolig:
Moss kommune har fått tilbud om et høyt antall boliger til bosetting. Det har stor betydning, og vi svarer alle som har meldt inn boliger så snart vi kan. Det kan av ulike praktiske årsaker ta litt tid før du hører fra oss. Hvis det tar lang tid med å få avklaring kan du ta kontakt på 69 24 80 00 eller bruke chat i åpningstiden til kommunen. Du kan også sende epost til post@moss.kommune.no

Behov for frivillige språkhjelpere

Forstår du og kan gjøre deg forstått på ukrainsk eller russisk? Du trenger ikke å være sertifisert tolk, men må kunne oversette fra norsk.

Dette er foreløpig en kartlegging. Registrer deg i skjemaet, så vil vi ta kontakt med deg ved behov. Ved spørsmål, kontakt kommunetorget på tlf. 69 24 80 00 eller send e-post til post@moss.kommune.no.

Frivillig arbeid

Hvis du ønsker å bidra på andre måter, ber vi deg søke opp og ta kontakt med en av de mange frivillige organisasjonene som allerede er i sving.

Flyktninger - praktisk informasjon

Her finner du praktisk informasjon ved ankomst til Norge: Utlendingsdirektoratet sine nettsider

Utlendingsdirektoratet (UDI) har ansvar for å ta imot flyktninger som kommer til Norge. Kommunen har ansvar for å levere blant annet helse- og skoletjenester. Bosetting av flyktninger til kommunene i Norge foregår organisert via IMDi (Immigrasjons- og mangfoldsdirektoratet). Flyktningtjenesten i Moss kommune forbereder seg på å bosette ukrainske flyktninger på kort varsel.

Mossinger som har tatt inn flyktninger privat

Kommunen ønsker å få oversikt over hvor mange flyktninger som er bosatt privat hos venner og familie. Dette for at vi får en oversikt over om det er flere som kan ha behov for bosetting etter hvert. Mossinger som har tatt inn flyktninger privat bes om å ringe til Kommunetorget på 69 24 80 00, så vil våre ansatte der formidle kontakt.

Jod ved en atomhendelse

I følge Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet er det lite sannsynlig at vi vil få bruk for jodtabletter som resultat av krigen i Ukraina. Målgruppen for jodtabletter er barn og unge under 18 år, gravide og ammende og jodtabletter er distribuert og lagres ved skolene i Moss. Det kan i noen tilfeller bli gitt råd om jodtabletter også til voksne under 40 år.

Jod skal ikke inntas før nasjonale myndigheter gir beskjed om det, og du vil da også få beskjed fra kommunen hvordan distribusjonen vil foregå. Kommunene har ansvar for å ha tabletter til sin kommunes innbyggere. Oppholder du deg i en annen kommune, må du selv sørge for å ha med tabletter. Du kan lese mer om jodtabletter under egenberedskap.

Trenger du noen å snakke med?

Helsenorge har oversikt over telefoner og chatter du kan kontakte.

Hva skjer internt i Moss kommune nå?

Vi har jevnlig møter i kriseledelse, og holder oss oppdatert på situasjonen. Det er ikke grunn til å heve nivået på beredskapen nå.