Moss kommune

Er du profesjonell eiendomsutvikler og ønsker dialog med oss? - Møt oss på Bylab!

Det er mange profesjonelle eiendomsutviklere som bidrar til utvikling i kommunen vår. Vi som jobber på Plan, miljø og teknisk etablerer nå regelmessige møtepunkter der vi gjerne treffer dere som er eiendomsutbyggere og -utviklere som ønsker og har planer om å bidra i her Moss. 

Book tid med oss nedenfor!

Hensikten med møtene er å ha en tillittsbasert dialog, hvor vi kan bli litt kjent og vi får høre om planene eller prosjektene dere har. Tenke litt høyt sammen og lytte til hvordan dere ser for dere at vi sammen kan utvikle kommunen vår. 
Vi ønsker å høre mer om deres ideer og hvilke utfordringer og muligheter dere ser for dere.

Vi tilbyr fortsatt de formelle møtene når prosjektene er i de ulike fasene i en saksbehandling, men mener at disse dialogmøtene kan være et godt supplement, til en mer uformell, men tillittsbasert dialog. 

Om dialogmøtet:

Dere vil treffe ledergruppen til Plan, miljø og teknikk.
Torunn Årset - direktør Plan, miljø og teknikk
Anja Fagereng Elind - enhetsleder Plan, bygg og geodata
Anne-Lise Stokmo - enhetsleder Miljø og landskap
Vibeke Rosenlund - enhetsleder Samfunnsutvikling
Frank Syversen - enhetsleder Kommunalteknikk

Vi møtes på Bylab i Moss sentrum, mellom kl. 15:00-18:00, det er satt av 45 minutter til per møte. 

Første anledning er torsdag 1. september.
Det vil også bli satt opp møtetidspunkter i oktober og desember.

Book tid med oss i påmeldingsskjemaet. Dere vil i god tid før møtet motta informasjon på e-post fra oss om ønsket møtetid er bekreftet. 

Påmeldingsskjema til dialogmøte

Møtested:

Bylab - Dronningensgate 15, 1530 Moss

Bylab i gågata Moss kommune/Vibeke Weibell Eliassen