Er du profesjonell eiendomsutvikler og ønsker dialog med oss? - Møt oss på Bylab 25, mai!

Det er mange profesjonelle eiendomsutviklere som bidrar til utvikling i kommunen vår. Vi som jobber på Plan, miljø og teknisk etablerer nå regelmessige møtepunkter der vi gjerne treffer dere som er eiendomsutbyggere og -utviklere som ønsker og har planer om å bidra i her Moss. 

Book tid med oss nedenfor! - Neste møte er planlagt gjennomført 25. mai 2023

I møtene ønsker vi å ha en tillittsbasert dialog, hvor vi kan bli litt kjent og vi får høre om planene eller prosjektene dere har. Tenke litt høyt sammen og lytte til hvordan dere ser for dere at vi sammen kan utvikle kommunen vår. 
Vi ønsker å høre mer om deres ideer og hvilke utfordringer og muligheter dere ser for dere.

Vi tilbyr fortsatt de formelle møtene når prosjektene er i de ulike fasene i en saksbehandling, men mener at disse dialogmøtene kan være et godt supplement, til en mer uformell, men tillitsbasert dialog. 

Neste møte er planlagt gjennomført 25. mai 2023
Vi møtes på Bylab i Moss sentrum, Dronningensgate 15, mellom kl. 15:15-18:00, det er satt av 45 minutter til hvert møte. 

Book tid med oss i påmeldingsskjemaet. Dere vil i god tid før møtet motta informasjon på e-post fra oss om ønsket møtetid er bekreftet. 

Påmeldingsskjema til dialogmøte

På møtet treffer du:

Torunn Årset - direktør Plan, miljø og teknikk
Anja Fagereng Elind - enhetsleder Plan, bygg og geodata
Anne-Lise Stokmo - enhetsleder Miljø og landskap
Vibeke Rosenlund - enhetsleder Samfunnsutvikling
Frank Syversen - enhetsleder Kommunalteknikk

Møtested:

 

Bylab i gågata Moss kommune/Vibeke Weibell Eliassen