Er du profesjonell eiendomsutvikler og ønsker dialog med oss? - Møt oss på Rådhuset 22 mai!

Det er mange profesjonelle eiendomsutviklere som bidrar til utvikling i kommunen vår. Vi som jobber på Plan, miljø og teknisk etablerer nå regelmessige møtepunkter der vi gjerne treffer dere som er eiendomsutbyggere og -utviklere som ønsker og har planer om å bidra i her Moss. 

Book tid med oss nedenfor! - Neste møte er planlagt gjennomført 22 mai 2024

I møtene ønsker vi å ha en tillittsbasert dialog, hvor vi kan bli litt kjent og vi får høre om planene eller prosjektene dere har. Tenke litt høyt sammen og lytte til hvordan dere tenker vi sammen kan utvikle kommunen vår. 

Vi ønsker å høre mer om deres ideer og hvilke utfordringer og muligheter dere ser for dere.

Vi tilbyr fortsatt de formelle møtene for de ulike fasene av saksbehandlingen av prosjektene, men mener at denne arenaen kan være et godt supplement, til en mer uformell, men tillitsbasert dialog. 

Neste møte er planlagt gjennomført 22 mai 2024
Vi møtes på rådhuset i Moss mellom kl. 15:15-18:00, det er satt av 45 minutter til hvert møte. 

Book tid med oss i påmeldingsskjemaet. Dere vil i god tid før møtet motta informasjon på e-post fra oss om ønsket møtetid er bekreftet. 

Påmeldingsskjema til dialogmøte

På møtet treffer du:

Nils Erik Pedersen - direktør Plan, miljø og teknikk
Anja Fagereng Elind - enhetsleder Plan, bygg og geodata
Anne-Lise Stokmo - enhetsleder Miljø og landskap
Vibeke Rosenlund - enhetsleder Samfunnsutvikling
Frank Syversen - enhetsleder Kommunalteknikk

Møtested:

Moss Rådhus, Kirkegata 15, 1531 Moss