Kunngjøring av fastsatt planprogram for Moss sentrum (sentrumsplanen)

Planprogram for sentrumsplanen ble vedtatt i Kommunestyret 13.12.2022 og kommunen setter nå for alvor i gang arbeidet med å utforme planen.

Det blir mange anledninger til å bidra med innspill underveis i planarbeidet. Blant annet gjennom ulike temamøter, walk-and-talks og særmøter. Vi gleder oss til en spennende planprosess gjennom 2023!

Har du spørsmål eller ønsker en orientering om sentrumsplanarbeidet i ditt lag, organisasjon eller forening kan du kontakte Philip Dixon Sandberg (prosjektleder) på e-post: philip.dixon.sandberg@moss.kommune.no

Sentrumsplanens planprogram (PDF, 2 MB)

Politisk behandling med alle dokumenter