Moss kommune

Varsling

Elever og foresatte skal varslet skriftlig

  • dersom det er tvil om eleven kan få halvårsvurdering med karakter eller standpunkt i ett eller flere fag.
  • dersom det er fare for at eleven i halvårsvurdering med karakter eller i standpunkt kan få karakteren Nokså god (Ng) eller Lite god (Lg) i orden eller adferd.

Varslet skal gis uten ugrunnet opphold, og gi eleven mulighet til å skaffe grunnlag for vurdering eller bedre karaktreen i orden og adferd.