Moss kommune

Underveisvurdering

Underveisvurdering skal bidra til bedre læring og utvikling hos elevene, og gi motivasjon for videre læring gjennom hele skoleløpet.

Vurderingen skal også bidra til at elevene får et godt, tilpasset opplæringstilbud.

  • Elevene skal vite hvorfor de blir vurdert, hva som vektlegges i vurderingen, og hvilke vurderingsformer som brukes.
  • Elevene har forskriftsfestet rett til å delta i vurderingen. Det må systematisk legges til rette for egenvurdering, og for å utvikle elevenes eierforhold til mål og kriterier.
  • All underveisvurdering skal gis med sikte på faglig utvikling. Elevene skal få råd og veiledning om hvordan de kan utvikle seg best mulig i fagene.
  • Elev og foresatte skal jevnlig få informasjon om hva eleven mestrer. Ved avslutningen av hvert halvår skal elevene få en beskrivelse av hvilken faglig kompetanse de har oppnådd. På ungdomstrinnet og i videregående skole gis det også karakter. På barnetrinnet gis det skriftlig halvårsvurdering i fagene norsk, matematikk, engelsk og naturfag.
  • Fra 8.trinn skal elevene i tillegg ha  halvårsvurdering med karakter, som skal være skriftlig.

Dere finner underveisvurdering i Skooler

Halvårsvurdering med karakter finner dere i Visma