Moss kommune

Sluttvurdering

Sluttvurderingen (eksamen og/eller standpunktkarakterer) skal dokumentere elevenes kompetanse når opplæringen i et fag avsluttes.

Sluttvurderingen brukes som grunnlag for innsøking til videregående skole og høyere utdanning.

I grunnskolen gis sluttvurdering ved utgangen av årstrinn 10, med unntak av faget mat og helse som avsluttes på årstrinn 9. I valgfagene settes standpunktkarakter når faget avsluttes, uavhengig av årstrinn.  

I videregående skole er opplæringen i fag i stor grad knyttet til det enkelte skoleår, slik at det gis sluttvurderinger på alle årstrinn. 

Les mer om elevvurdering hos Udir.