Moss kommune

Brøyting og strøing

Kommunens veidriftsavdeling og eksterne aktører kommunen har avtale med brøyter, stør og sikrer fremkommelighet på kommunale veier, parkeringsplasser, ved kommunale eiendommer, og på fortau og gang- og sykkelveier. 

Våre retningslinjer for vintervedlikehold:

Det kommunale brøytemannskapene og våre eksterne aktører kalles ut så fort snøen har en dybde på 8 til 10 cm. Veinettet skal være brøytet senest 24 timer etter avsluttet snøfall.

Etter snøfall og brøyting skal snø hauger og brøytekanter så snart som mulig ryddes og kjøres vekk. Fotgjengeroverganger, kryss og fortau langs skoleveier blir prioritert.

Hvor brøyter kommunen:

I brøytekartet er veiene og fortauene som kommunen vedlikeholder markert. I kommunen vår er det også riks- eller fylkesveier som statens vegvesen har ansvar disse er også markert i kartet. Øvrige veier er privat ansvar.
Brøytekart for Moss kommune

Brøytekanter mot private veier og innkjøringer må vedlikeholdes av den enkelte eier eller veilag. 

Eier av hus eller grunn mot offentlig sted plikter etter takras å rydde fortauet utenfor eiendommen for snø og is. Det er ikke tillatt å legge snø eller is fra eiendommen slik at det er til hinder eller ulempe for ferdselen på offentlig sted. (Politivedtekter for Moss kommune)

Les om opphør av brøyting av private veier i gamle Rygge kommune fra høsten 2021

Er du usikker på hvem som eier veien hjemme hos deg kan du slå opp dette i nasjonal veidatabase som Statens veivesen vedlikeholder:  Vegkart  Fylkesveier er oransje eller mørke gule, mens kommunale og private veier er lyse gule. Hvis du trykker på en vei står det FV for fylkesvei, KV for kommunalvei eller PV for privat vei.

Ønsker du kontakt med oss:

I kommunes åpningstid kan du ta kontakt med kommunetorget på telefon: 69 24 80 00, utenfor åpningstid kan du benytte deg av vår vakttelefon for veivedlikehold: 950 84 750.
Eller du kan bruke Meld ifra her på kommunens nettsider.

Feil og mangler på riks- og fylkesveier kan meldes til vegmeldingssentralen på telefon 175. Få mer informasjon på nettsidene til Statens vegvesen.

Feil og mangler på fortau i sentrum kan meldes til gårdeier eller politiet på telefon 02800.