Moss kommune

Du kan søke kommunen om nytt trafikksikkerhetstiltak

 Du kan søke kommunen om fartshumper, trafikkskilt, gangfelt og andre mindre tiltak som kan bedre trafikksikkerheten.

Vi har laget et digitalt skjema som kan benyttes for å søke om dette, skjemaet er tilgjengelig på knappen nedenfor:

Søk om nytt trafikksikkerhetstiltak