Moss kommune

 Du kan søke kommunen om fartshumper, trafikkskilt, gangfelt og andre mindre tiltak som kan bedre trafikksikkerheten.