Moss kommune

God sikt er en forutsetning for trafikksikkerhet. Derfor er det viktig å jevnlig klippe trær, hekker og busker mot vei, så de ikke hindrer sikten og blir til fare for trafikksikkerheten.

 Du kan søke kommunen om fartshumper, trafikkskilt, gangfelt og andre mindre tiltak som kan bedre trafikksikkerheten.