Parkeringstillatelse for forflyttningshemmede

Du kan søke kommunen om parkeringstillatelse for forflyttningshemmede (HC-kort).

Parkeringstillatelse gis til bilfører eller passasjer som har særlig behov for å finne parkeringsplass i tilknytning til bosted, arbeid eller annen aktivitet.

Tillatelsen gir deg rett til å parkere på alle offentlige skiltede og reserverte parkeringsplasser for forflytningshemmede, uten at du betaler avgift, og vanligvis uten at du behøver å følge den lengste fastsatte parkeringstiden. På tidsbegrensede parkeringsplasser må det i tillegg benyttes parkeringsskive for å angi når parkeringen begynte.