Moss kommune

Her finner du informasjon om forskjellen på privat og offentlig vei, og private veier med kommunen som grunneier.  

Under finner du litt informasjon om hva et veilag er og hvordan man oppretter et veilag