Priser og betaling for parkering

Sentrum og Mossehallen

Sentrum og Mossehallen
Avgift Pris 2023
Bil med fossilt drivstoff, per time 32 kr
Elbil, per time 16 kr
Elbiler betaler tillegg for KWh ved lading.

Myra

Myra
Avgift Pris 2023
Bil med fossilt drivstoff, per time 11 kr
Biler med fossilt drivstoff, per dag- parkering i mer enn 5 timer 52 kr
Elbil, per time 0 kr
Elbiler betaler tillegg for KWh ved lading.

Stengata 2

Stengata 2
Avgift Pris 2023
Bil med fossilt drivstoff og elbil, per time 11 kr
Parkering i mer enn 5 timer 52 kr
Elbiler betaler tillegg for KWh ved lading.

Peer Gynt helsehus

Peer Gynt helsehus
Avgift Pris 2023
Bil med fossilt drivstoff, per time 26 kr
Elbil, per time 13 kr
Elbiler betaler tillegg for KWh ved lading.

Kontrollsanksjon og gebyr på parkering

Kontrollsanksjon og gebyr på parkering
Sanksjoner og gebyr: Sanksjon/Gebyr i 2022: Sanksjon/Gebyr i 2023:
Kontrollsanksjon ved avgiftsplasser 660 kr 660 kr
Kontrollsanksjon (Overtredelse på plasser reservert for forflytningshemmede) 990 kr 990 kr
Parkeringsgebyr (Feilparkering i strid med skiltforskriften eller trafikkreglene) 900 kr 900 kr
Kontrollsanksjonene og gebyrene følger de maksimalpriser Stortinget til enhver tid bestemmer

Kommunale parkeringsplasser