Priser og betaling for parkering

Parkering avgiftsbelagte p-plasser Sone 1 - Sentrum og Mossehallen

Parkering avgiftsbelagte p-plasser Sone 1 - Sentrum og Mossehallen
Avgiftsbelagte P-plasser: Pris i 2022: Pris i 2023:
Bil med fossilt drivstoff, per time 30 kr 32 kr
Elbil, per time 15 kr 16 kr

Parkering avgiftsbelagte p-plasser Sone 2 - Myra

Parkering avgiftsbelagte p-plasser Sone 2 - Myra
Avgiftsbelagte P-plasser: Pris i 2022: Pris i 2023:
Biler med fossilt drivstoff, per time 10 kr 11 kr
Biler med fossilt drivstoff, per dag- parkering i mer enn 5 timer 50 kr 52 kr
Elbiler, per time 0 kr 0 kr

Kontrollsanksjon og gebyr på parkering

Kontrollsanksjon og gebyr på parkering
Sanksjoner og gebyr: Sanksjon/Gebyr i 2022: Sanksjon/Gebyr i 2023:
Kontrollsanksjon ved avgiftsplasser 660 kr 660 kr
Kontrollsanksjon (Overtredelse på plasser reservert for forflytningshemmede) 990 kr 990 kr
Parkeringsgebyr (Feilparkering i strid med skiltforskriften eller trafikkreglene) 990 kr 990 kr

Kommunale parkeringsplasser