Beboerparkering i Moss

Hva er beboerparkering?

Beboerparkering er et virkemiddel for å hindre at pendlere og andre som står parkert over lengre tid parkerer i boligområder. Formålet med beboerparkering er å sikre best mulig trafikksikkerhet, miljø og fremkommelighet innenfor et avgrenset boligområde. 

Hvor er det beboerparkering?

Per i dag er det boligsone i området Skarmyra Nord, det vil si at for å stå parkert her lengre enn 3 timer mellom 08-17 må man ha beboerkort eller gjestekort.

Kartutsnitt av Skarmyra, markert område for beboerparkering - Klikk for stort bilde Moss kommune

Handlingsplanen for parkering som ble vedtatt høsten 2022 åpner for ytterligere 4 boligsoner. Dette er områder hvor det i dag er mye gateparkering fra pendlere og bilførere med arbeidsplass i sentrum. Forslag til nye boligsoner er Skarmyra sør (1), Thorneløkka (2), Østre kanalområde (3), Vestre kanalområde (4).

Kartutsnitt hvor det er markert mulige nye område for beboerparkering - Klikk for stort bilde Moss kommune

Hvordan skiltes en boligsone for parkering?

Skilt som viser at du kjører inn i en boligsone for parkering - Klikk for stort bilde
Skilt som viser at du kjører ut av en boligsone. for parkering - Klikk for stort bilde

Hvem får beboerkort?

Alle som bor i en boligsone har rett på inntil to beboerkort, som begge er gratis. Kortene er gyldige i 1 år, og tildeles årlig ved søknad. 

Gjestekort kan søkes om ved å sende inn registreringsnummer på bilen og til-og-fra dato på besøket.

Firmaer som har adresse innenfor boligsonen, får beboerkort for alle kjøretøy som er registrert på firmaet og med adresse innenfor boligsonen.

Kriterier for å få tildelt beboerkort:

  • Beboer må være bosatt innenfor boligsonen
  • Kjøretøyet må være registrert på beboer og adresse innenfor boligsonen

Hva koster beboerkort?

I dag er beboerkort gratis, men fra 2024 er det vedtatt at beboerkort nummer 2 skal koste kr 2000,- per år. Beboerkort nummer 1 vil fortsatt være gratis.

Hvordan søke om beboerkort?

Send en e-post med følgende informasjon:

  • Navn
  • Adresse
  • Telefonnummer
  • Registreringsnummer på bilen

Til post@moss.kommune.no merk med beboerparkering

I løpet av 2023 håper Moss kommune å kunne tilby en digital beboerkort-løsning. Det vil da bli mulig å søke og få tildelt beboerkort digitalt.