Ladestasjoner for elbil og biogassfyllestasjon

Ladestasjoner

Moss kommune har mer enn 60 ladepunkter som er tilgjengelige for alle. Alle elbiler kan parkere til halv pris på Moss kommunes parkeringsplasser der det finnes p-automater. Om man ikke skal lade elbilen, skal den parkeres på en parkeringsplass uten lademuligheter. Dette fordi ladestasjonene skal være tilgjengelig til de som har behov for å lade! Moss kommune har en egen strategi for ladeinfrastruktur (PDF, 1008 kB). Egne regler gjelder for el-biler på private parkeringsplasser. 

Oversikt over ladestasjonen
 

Støtteordning for etablering av ladepunkter for borettslag

Viken fylkeskommune hadde tidligere en støtteordning for etablering av ladepunkter som borettslag kunne søke på. Det var satt av 3 millioner kroner for hele Viken, og med løpende søknadsfrist. Fylkestinget har vedtatt at Viken fylkeskommune skal opprette flere ladestasjoner på sine egne parkeringsplasser. Flere ladestasjoner er på vei. 

Biogassfyllestasjon

Den 9. april 2015 åpnet Moss’ første biogasstasjon ved Solgård skog. Du finner den ved innkjøringen til Solgård avfallsplass, ved Mosseporten. Bybussene og renovasjonsbilene i Moss går på biogass, og sørger dermed for et redusert utslipp av klimagassutslipp i kommunen.