Avgifter for vann og avløp

Avgift for drikkevann:

Avgift for drikkevann:
Avgift for drikkevann: Gebyr i 2023: Gebyr i 2024
Fastbeløp mindre vanninnlegg (per eiendom/vannmåler 625 kr 625 kr
Fastbeløp vanninnlegg større enn 63mm t.o.m. 100mm 10 200 kr 10 683 kr
Fastbeløp vanninnlegg større enn 100mm 15 300 kr 15 963 kr
Målt forbruk per kubikk (m3) 21,80 kr/m3 31,53 kr/m3
Tilknytningsavgift per kvadrat (m2) bruksareal 1,25 kr/m2 1,25 kr/m2
Kommunal avlesning av vannmåler 1 475 kr 1 538 kr
Bomtur - ikke overholdt avtalt avtaletidspunkt - vannmålere 863 kr
Alle gebyrer er inkludert moms.

Avgift for avløp tilknyttet kommunalt nett:

Avgift for avløp tilknyttet kommunalt nett:
Avgift for avløp tilknyttet kommunalt nett: Gebyr i 2023: Gebyr 2024:
Fastbeløp (per eiendom/vannmåler) 938 kr 938 kr
Målt forbruk per kubikk (m3) 33,75 kr/m3 45,38 kr/m3
Tilknytningsavgift pr kvadrat (m2) bruksareal 1,25 kr/m2 1,25 kr/m2
Alle gebyrer er inkludert moms.

Avgift for avløp ikke tilknyttet kommunalt nett:

Avgift for avløp ikke tilknyttet kommunalt nett:
Avgift for avløp ikke tilknyttet kommunalt nett: Gebyr i 2023: Gebyr i 2024
Transportgebyr for tømming av septiktank 1 300kr/tømming 1 500 kr/tømming
Tømming av septiktank for per (m3) 360 kr/m3 413 kr/m3
Kontroll av privat avløpsanlegg i spredt bebyggelse - hytter (I tillegg kommer dekning av fakturakostnad for laboratorietjenester) 937 kr 780 kr
Kontroll av privat avløpsanlegg i spredt bebyggelse - helårsbebyggelse (I tillegg kommer dekning av fakturakostnad for laboratorietjenester) 1 600 kr 1 340 kr
Besøksgebyr, utført besøk uten mulighet for kontroll av privat avløpsanlegg 688 kr 713kr
Alle gebyrer for tømming av septiktanker er inkludert moms. Endring i gebyr for tømming av septiktank fra 1.1.2023, gebyret er nå splittet opp i et transportgebyr og et gebyr for antall kubikk (m3) som tømmes.

Avgift for fettutskillere:

Avgift for fettutskillere:
Avgift for fettutskillere: Gebyr i 2023: Gebyr i 2024:
Transportgebyr for tømming av fettutskiller 1 300 kr/tømming 1 500 kr/tømming
Tømming av fettutskiller per kubikk (m3) 360 kr/m3 413 kr/m3
Alle gebyrer for tømming av fettutskiller er inkludert moms. Endring i gebyr for tømming av fettutskiller fra 1.1.2023, gebyret er nå splittet opp i et transportgebyr og et gebyr for antall kubikk (m3) som tømmes.

Pris for driftsoppgaver innen vann og avløp:

Pris for driftsoppgaver innen vann og avløp:
Pris for driftsoppgaver innen vann og avløp: Gebyr i 2023: Gebyr 2024
Vannavstengning på kommunal ledning for utbedring av privat nett 3 500 kr 3 650
Alle gebyrer er inkludert moms.