Avgifter for vann og avløp

Avgift for drikkevann:

Avgift for drikkevann:
Avgift for drikkevann: Gebyr i 2022: Gebyr i 2023:
Fast del per boenhet 0 kr 0 kr
Fastbeløp mindre vanninnlegg (per eiendom/vannmåler 625 kr 625 kr
Fastbeløp vanninnlegg større enn 63mm t.o.m. 100mm 10 200 kr 10 200 kr
Fastbeløp vanninnlegg større enn 100mm 15 300 kr 15 300 kr
Målt forbruk per kubikk (m3) 19,15 kr/m3 21,80 kr/m3
Tilknytningsavgift per kvadrat (m2) bruksareal 1,25 kr/m2 1,25 kr/m2
Kommunal avlesning av vannmåler 1 425 kr 1 475 kr
Alle gebyrer er inkludert moms.

Avgift for avløp tilknyttet kommunalt nett:

Avgift for avløp tilknyttet kommunalt nett:
Avgift for avløp tilknyttet kommunalt nett: Gebyr i 2022: Gebyr i 2023:
Fastbeløp (per eiendom/vannmåler) 938 kr 938 kr
Målt forbruk per kubikk (m3) 31,26 kr/m3 33,75 kr/m3
Tilknytningsavgift pr kvadrat (m2) bruksareal 1,25 kr/m2 1,25 kr/m2
Alle gebyrer er inkludert moms.

Avgift for avløp ikke tilknyttet kommunalt nett:

Avgift for avløp ikke tilknyttet kommunalt nett:
Avgift for avløp ikke tilknyttet kommunalt nett: Gebyr i 2022: Gebyr i 2023:
Transportgebyr for tømming av septiktank Se tekst nedenfor. 1 300 kr/tømming
Tømming av septiktank for per (m3) Se tekst nedenfor. 360 kr/m3
Kontroll av privat avløpsanlegg i spredt bebyggelse - hytter (I tillegg kommer dekning av fakturakostnad for laboratorietjenester) 730 kr 750 kr
Kontroll av privat avløpsanlegg i spredt bebyggelse - helårsbebyggelse (I tillegg kommer dekning av fakturakostnad for laboratorietjenester) 1 240 kr 1 280 kr
Besøksgebyr, utført besøk uten mulighet for kontroll av privat avløpsanlegg 550 kr 550 kr
Alle gebyrer for tømming av septiktanker er inkludert moms. Endring i gebyr for tømming av septiktank fra 1.1.2023, gebyret er nå splittet opp i et transportgebyr og et gebyr for antall kubikk (m3) som tømmes. Tidligere var gebyret sammenslått for transport og tømming. I 2022 var gebyret på 1 800kr før tømming og transport for inntil 3 kubikk (m3) og deretter 600 kr per kubikk (m3)utover dette.

Avgift for fettutskillere:

Avgift for fettutskillere:
Avgift for fettutskillere: Gebyr i 2022: Gebyr i 2023:
Transportgebyr for tømming av fettutskiller Se tekst nedenfor 1 300 kr/tømming
Tømming av fettutskiller per kubikk (m3) Se tekst nedenfor 360 kr/m3
Alle gebyrer for tømming av fettutskiller er inkludert moms. Endring i gebyr for tømming av fettutskiller fra 1.1.2023, gebyret er nå splittet opp i et transportgebyr og et gebyr for antall kubikk (m3) som tømmes. Tidligere var gebyret sammenslått for transport og tømming. I 2022 var gebyret på 2 600kr før tømming og transport for inntil 1 kubikk (m3) og deretter 2 600 kr per kubikk (m3)utover dette.

Pris for driftsoppgaver innen vann og avløp:

Pris for driftsoppgaver innen vann og avløp:
Pris for driftsoppgaver innen vann og avløp: Gebyr i 2022: Gebyr i 2023:
Vannavstengning på kommunal ledning for utbedring av privat nett 3 375 kr 3 500 kr
Alle gebyrer er inkludert moms.